آرامشی داره نگات که♪ رو براهم میکنه … !! ♪♪
چه خوبی♪ که یکی مثل تو داره نگاهم میکنه … !! ♪♪
مثل یه آسمونی♪ که توی شباش ماه داره♪ میخوام تورو ببینمت هر شب اگه راه داره … !! ♪♪

شعر و ملودی : رضا پارسا
میخوام تو هم بمونی کنار حس و حالم♪ دیوونه وار من از تو این انتظار رو دارم … !! ♪♪
بزار حساب کار از آدما جدا شه♪ هر جا برم مهم نیست هر♪ جا که با تو باشه … !! ♪♪

دانلود آهنگ آرامشی داره♪ نگات که روبه راهم میکنه رضا پارسا
صدا صدای قلبمه داره صدات میکنه♪ هی نگاهت میکنه … !! ♪♪
اما کاش نفهمی♪ که یکی نگات میکنه … !! ♪♪
میخوام تو هم بمونی♪ کنار حس و حالم … !! ♪♪

تنظیم قطعه ، میکس و مستر : شهاب اکبری
دیوونه وار من از تو این انتظار رو دارم♪ بزار حساب کار از آدما جدا شه … !! ♪♪
هر جا برم مهم نیست♪ هر جا که با تو باشه … !! ♪♪
عادتی مانده مرا از هوس♪ و عهد شباب … !! ♪♪
می کشم♪ یک پک سیگار سحرگه گاهی … !! ♪♪

من نه معتاد به دود و نه ♪ به این سیگارم … !! ♪♪
می کشم گاه♪ پکی از هوس و دلخواهی … !! ♪♪

گر که یک روز ♪ ببیند نخ سیگار به دست … !! ♪♪
می زند داد زنم ♪ می کشد از دل آهی … !! ♪♪

می کند شیون♪ و بیداد چنان وقت سحر … !! ♪♪
با دو صد طالب بخشش نکند♪ کوتاهی … !! ♪♪

بعد از آن صحبت♪ زیبا بکند با من زار … !! ♪♪
که تو در کلبهء ما در نظرم ♪ چون شاهی … !! ♪♪

لایقت خوردن♪ شیر و عسل از شهد گل است … !! ♪♪
ای که این صورت تو در نظرم♪ چون ماهی … !! ♪♪

حیف باشد که♪ به جای نفس پاک سحر … !! ♪♪
عطر گل را بدهی سوختنی♪ از کاهی … !! ♪♪

منع ما کرده ♪ نبی از ضرر و کار زیان … !! ♪♪
که تو فرمانبر قرآن و رسول ♪ اللهی … !! ♪♪

این نه راه است ♪ که سر منزل مقصود بری … !! ♪♪
به یقین دان که در آخر به ته ♪ هر چاهی … !! ♪♪

پند و اندرز دهد ♪ هر سحرم تا سر شام … !! ♪♪
چون که بیدار شوم باز من♪ و گمراهی … !! ♪♪

کار زن بر ♪ من بیچاره فقط نق زدن است … !! ♪♪
گر کمی خنده کند نیست ♪ مگر اکراهی … !! ♪♪