نیمه شب دل‌ به گوشه ی دنجی…  !! ♪♪
می نشیند خیال می بافد…  !! ♪♪
بین تارِ فراق و پود ِغمت…  !! ♪♪
بغض، صدها سئوال می بافد…  !! ♪♪
روحِ ما را نشد ولی آنها…  !! ♪♪
جسمِ ما را ز هم جدا کردند…  !! ♪♪
دشمنان را که انتظاری نیست…  !! ♪♪
دوستان هم به ما جفا کردند…  !! ♪♪
جان به لب، قلبِ خسته از تبعیض…  !! ♪♪
ارمغان بهر من غم آورده…  !! ♪♪
صبرم از حد گذشته و نزدم…  !! ♪♪
صبر ایّوب هم کم آورده…  !! ♪♪
می نشیند کنار من تا صبح…  !! ♪♪
خاطراتی که ماندگار از اوست…  !! ♪♪
می نویسد از او که بر زخمم…  !! ♪♪
یاد و نامش دواتر از داروست…  !! ♪♪
نقش بسته به قلب اشعارم…  !! ♪♪
هر کجا باشد عاشقش هستم…  !! ♪♪
او که عُذرای پاک این عشق است…  !! ♪♪
تا نفس هست وامقش هستم....…  !! ♪♪
ازیاد نرفتی تو و در یاد تو بودی…  !! ♪♪
آنکس که مرا یاد خودم داد تو بودی…  !! ♪♪
عشق و دل و ایمان و غم و شادی و احساس…  !! ♪♪
هر گوشه ی این تاس که افتاد تو بودی…  !! ♪♪
آن کس که شبی بی خبر از خانه ی من رفت…  !! ♪♪
از خود خبری هم نفرستاد تو بودی…  !! ♪♪
من شیشه ترین قسمت این حادثه بودم…  !! ♪♪
سرسخت ترین حالت فولاد تو بودی…  !! ♪♪
بر باد اگر رفته دلم یک نفر از دور…  !! ♪♪
ای کاش دهد مژده که در تو بودی…  !! ♪♪
آن کس که به بی خوابی من خنده زد و رفت…  !! ♪♪
با اشک من از چشم من افتاد تو بودی…  !! ♪♪


˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ دش موزیک˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙