برسان باده که غم روی نمود ♪   ای ساقی…  !! ♪♪
این شبیخون بلا ♪  باز چه بود ای ساقی…  !! ♪♪
حالیا عکس دل ماست در آیینه جام…  !! ♪♪
تا چه رنگ آورد این چرخ کبود ♪   ای ساقی…  !! ♪♪
دیدی آن یار ♪   که بستیم صد امید در او…  !! ♪♪
چون به خون دل ما دست گشود  ♪  ای ساقی…  !! ♪♪
تیره شد آتش ♪   یزدانی ما از دم دیو…  !! ♪♪
گر چه در چشم خود انداخته دود ♪   ای ساقی…  !! ♪♪
تشنه خون زمین است ♪   فلک وین مه نو…  !! ♪♪
کهنه داسی است که بس کشته درود ای ساقی…  !! ♪♪


بس که شستیم به  ♪  خوناب جگر جامه جان…  !! ♪♪
نه از او تار به جا ماند و نه پود ♪   ای ساقی…  !! ♪♪
حق به دست دل من بود ♪   که در معبد عشق…  !! ♪♪
سر به غیر تو نیاورد فرود ♪   ای ساقی…  !! ♪♪
این لب و جام پی گردش  ♪  می ساخته اند…  !! ♪♪
ور نه بی می ♪   ز لب و جام چه سود ای ساقی…  !! ♪♪
در فرو بند که چون سایه ♪  در این خلوت غم…  !! ♪♪
با کسم نیست ♪   سر گفت و شنود ای ساقی…  !! ♪♪
من به اندازه ی ویرانه ی بم ♪   دلتنگم…  !! ♪♪
ارگ خاموشم  ♪  و در بستر غم دلتنگم…  !! ♪♪لب خشکیده  ♪  یک دشت کویرم حتی…  !! ♪♪
من به اندازه ی یک قطره ی ♪   نم دلتنگم…  !! ♪♪مثل یاس سر ♪  دیوار بلندم دیدی…  !! ♪♪
آنقدر رفت که حالا شده خم ♪   دلتنگم…  !! ♪♪گریه تنها شده ♪   پیمانه ی من در غربت…  !! ♪♪
من برای لب خندان تو هم  ♪  دلتنگ…  !! ♪♪گفتی از ♪   خاک وطن دور شدی گریه نکن…  !! ♪♪
گریه دیگر نکنم پس چه کنم  ♪  دلتنگم……  !! ♪♪


───┤ ♩♬♫♪♭ ├───


محمدرضا شجریان برسان باده که غم روی نمود ای ساقی