کاش توو روم ♪ یه کم حسِ خجالت داشتی … !! ♪♪
و از اولش ♪ باهام صداقت داشتی … !! ♪♪
چی شد ♪ تا حرف از صداقت شد؛ یهو صدات قطع شد … !! ♪♪
تو با من گرم بودی ♪ دستات چرا سرد شد … !! ♪♪
چند وقتیه که خدا رو شکر بهترم ♪ ولی بازم نمیشه از تو بگذرم … !! ♪♪
هنوزم قفلم روت … !! ♪♪
هر چند که حضورت همه جا ♪ فقط باعثِ اُفتم بود … !! ♪♪

خدا می دونه که کجا الان پلاسی و ممکنه با هر آدمی ♪ هر آن بلاسی … !! ♪♪
ولی من چی … !! ♪♪
یه خونه نشینم که ممکنه ساکت ♪ مدت ها یه گوشه بشینم … !! ♪♪
چرا ♪ چون هنوز هستم ♪ توو شوکِ کارت … !! ♪♪
ولی خب تو ♪ خدا رو شکر که حالت خوبه … !! ♪♪

شعر و ملودی : آرمین زارعی
بگو کنارش ♪ مستی یا خوابی … !! ♪♪
لباس براش چی پوشیدی ♪ رسمی یا عادی … !! ♪♪
بزار همه چیوُ من ♪ رو راست بگم بهت … !! ♪♪
تو یه تیمی می خوای ♪ که به هم پاس بدنت … !! ♪♪
اینم بدون که ♪ دیگه برام مهم نیستی … !! ♪♪

حالا برو با هر کی که می خوای ♪ لاس بزن هی … !! ♪♪
برو که هیچی بین ما نی اصلا ♪ زندگیم با تو پاشید از هم … !! ♪♪
من به نبودِ تو ♪ راضی هستم … !! ♪♪
چون تو رفتی و گذاشتی خالی ♪ دستم … !! ♪♪
دیگه برو … !! ♪♪
چون نمی خوام اصنشم ♪ تو رو نباید حتی از اولشم به تو دل میباختم … !! ♪♪
چون دوس نداشتم ♪ به دستِ تو یا کسای ♪ دیگه مسخره شم … !! ♪♪

تو غرق خوشیو من از سرِ شب ♪ اصلا خوابم نمی بره اصنشم … !! ♪♪
انقدر قرص و دری وری با هم می خورم ♪ که شاید استرسام کمتر بشن … !! ♪♪
چون خودم ♪ با یارو دیدمت … !! ♪♪
به حرفات شک کنم ♪ یا بو پیرهنت ♪ که غرقِ عطر مردونس … !! ♪♪
حیف که خوردم از تو ♪ من رو دست … !! ♪♪
پس برو گمشو ♪ تف به ذاتت … !! ♪♪
اینا همه کمبودِ عقده هاته … !! ♪♪
جا زدی خوبیامو با بدی جواب دادی ♪ میمردی ♪ به همه پا ندی … !! ♪♪

هنوزم اخلاقای ♪ بدتوُ باز داریشون … !! ♪♪
کثافت کاریاتوُ ♪ می کنی ماس مالیشون … !! ♪♪
این یارو کیه ♪ که همش بهت زنگ میزنه … !! ♪♪
نکنه رابطه ی کاری داری ♪ باز با ایشون … !! ♪♪
برو که هیچی بین ما نی اصلا ♪ زندگیم با تو پاشید از هم … !! ♪♪

تنظیم قطعه : مسعود جهانی
خدایی بگو ♪ یعنی انقده خجالت داشت … !! ♪♪
حالا دوس پسرت ♪ یه تایمی کسالت داشت … !! ♪♪
مگه چی کار کرده بود ♪ که این مدلی این کارا رو کردی ♪ توی کثافت باش … !! ♪♪

من هنوز همون آدمم ♪ هنوزم تخسم … !! ♪♪
واسه هر چیز الکی هم ♪ بغضم نمیترکه … !! ♪♪
تو بودی دلیلِ افتم… پس دیگه از ما ♪ بکش بیرون لطفا … !! ♪♪
چون دیگه همه ♪ جوره تو رو تست کردم … !! ♪♪
تو این شرایطم ♪ نبودتو حس کردم … !! ♪♪
بگو بینم خب تو الان کجایی ♪ که از غم نبودت یه گوشه کز کردم … !! ♪♪
قصه ای ♪ شد چشم او تا کهکشانش کرده ام … !! ♪♪
وسعتی دارد ولی من ♪ بیکرانش کرده ام … !! ♪♪


بارها پروردمش ♪ در مصحف عشق و غزل … !! ♪♪
با نزول آیه هایم جاودانش ♪ کرده ام … !! ♪♪


کور سویی ♪ بود در این آسمان نقره کوب … !! ♪♪
مثل بدر باغ شبهایم ♪ نشانش کرده ام … !! ♪♪
برو که هیچی بین ما نی اصلا ♪ زندگیم با تو پاشید از هم … !! ♪♪


خطه ی ♪ احساس را بر مقدمش بخشیدم و … !! ♪♪
بر سریر پادشاهی میهمانش ♪ کرده ام … !! ♪♪


خسته ♪ از تکرار در تکرار های آینه … !! ♪♪
تا ابد در خاطرم دیگر نهانش ♪ کرده ام … !! ♪♪
" قلم را بر ♪ زمین بگذار" و بس کن شعر گفتن را … !! ♪♪
که دیوانِ دلم امشب ♪ فقط فریاد میخواهد … !! ♪♪

قلم را پرت کن آنور ♪ " قلم حقِ من و تو نیست … !! ♪♪
قلم یک مردِ آزاده ♪ کمی استاد میخواهد … !! ♪♪

قلم را بر زمین بگذار ♪ تا بردارد آنکس که … !! ♪♪
قلم را گرچه بی جوهر ♪ ولی آزاد میخواهد … !! ♪♪

چقدر امشب برای من ♪ شبی سرد و زمستانیست … !! ♪♪
دلم گرمای دستانت ♪ کمی مرداد میخواهد … !! ♪♪
برو که هیچی بین ما نی اصلا ♪ زندگیم با تو پاشید از هم … !! ♪♪

ببین امشب ♪ قلم افتاده دستِ شاعری ناشی … !! ♪♪
" مفاعیلن " شده وزنش ♪ و شعری شاد میخواهد … !! ♪♪