تو که نازنده بالا دلربایی ♪   تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی…  !! ♪♪
تو که مشکین ♪   دو گیسو در قفایی……  !! ♪♪
به مو گویی که سرگردون چرایی؟
بمیرم تا تو چشم تر نبینی ♪   شرار آه پر آذر نبینی…  !! ♪♪
چنان از آتش ♪   عشقت بسوزم…  !! ♪♪
که از ما رنگ خاکستر نبینی…  !! ♪♪
دلم دردی که دارد با ♪   که گوید…  !! ♪♪
گنه خود ♪   کرده تاوان از که جوید…  !! ♪♪


دریغا نیست همدردی موافق ♪   که بر بخت بدم خوش خوش بموی…  !! ♪♪
سیه بختم ♪   که بختم واژگون بی… واژگون بی…  !! ♪♪
سیه روزم که روزم تیره گون بی ♪   تیره گون بی…  !! ♪♪
شدم ♪   محنت کشِ کوی محبت…  !! ♪♪
زدست دل که یا رب غرق خون بی ♪  ؛ غرق خون بی…  !! ♪♪
ز عشقت سوختم ای جان کجایی ♪   بماندم بی سر و سامان کجایی…  !! ♪♪


نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی ♪   نه در جان نه برون از جان کجایی…  !! ♪♪
دوباره روی غزل های من  ♪   نگین شده ای…  !! ♪♪
خدا چه کرده مگر باتو ♪   این چنین شده ای…  !! ♪♪


فرشته ای تو و جایت در آسمان خداست…  !! ♪♪
به حکم معجزه  ♪  افسونگر زمین شده ای…  !! ♪♪


درود  ♪   کوره ی آتشفشان آذری ام …  !! ♪♪
هوای پاک نفس های واپسین ♪   شده ای…  !! ♪♪


گدازه هات جدا نیست  ♪   از غزل هایم…  !! ♪♪
به شکل خاطره با خون من عجین ♪   شده ای…  !! ♪♪


سلام میوه ی  ♪  ممنوعه ی بهشت خدا…  !! ♪♪
رسیده ام به تووقتی که دست چین ♪   شده ای…  !! ♪♪


به نام عشق ♪   غزل می کنم تو را خاتون …  !! ♪♪
که خط فاصله از کفر تا یقین ♪   شده ای…  !! ♪♪


الهه هستی ودر شعر ♪  جات خالی نیست…  !! ♪♪
همیشه توی غزل هام نقطه چین ♪   شده ای…  !! ♪♪


───┤ ♩♬♫♪♭ ├───


محمدرضا شجریان تو که نازنده بالا دلربایی