دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد…  !! ♪♪


دلبر برفت و  ♪ دلشدگان را خبر نکرد…  !! ♪♪


ياد حريفِ شهر  ♪ و رفيقِ سفر نکرد…  !! ♪♪گفتم مگر به گريه ♪  دلش مهربان کنم…  !! ♪♪


گفتم مگر به گريه دلش ♪  مهربان کنم…  !! ♪♪


چون سخت بود ♪  در دلِ سنگش اثر نکرد…  !! ♪♪


سکوت خسته ای رفته به جانم گریه می خواهد…  !! ♪♪
تورا آهسته هم خوانم ♪  زبانم گریه می خواهد…  !! ♪♪


به گمنامی سقوطی سخت کردم از وفاداری…  !! ♪♪
بیابم در تو خود را من ♪  نشانم گریه می خواهد…  !! ♪♪


درختی پرثمر بودم که از ریشه پلاسیدم…  !! ♪♪
به وقت ♪  نوبهاران چون خزانم گریه می خواهد…  !! ♪♪


شدم ملحد برای اینکه ♪  باتو من بپیوندم …  !! ♪♪
صدای کفر ♪  می خوانی اذانم گریه می خواهد …  !! ♪♪
رد می شود صدای عبورت هزار بار …  !! ♪♪
هی چشم می شوم به تو هی ♪  انتظار بار…  !! ♪♪


ساعت به وقت تا تو رسیدن  ♪ ، رسیدو من …  !! ♪♪
دل، تنگِ تنگ  ♪ می شومت بی شمار بار…  !! ♪♪


مانند ماهی ای که جهیده میان تنگ …  !! ♪♪
بی تابمت درون خودم ♪  بی قرار بار…  !! ♪♪


تو می رسی ♪  و قلب مرا حصر می کنی …  !! ♪♪
من می شوم دچار تنت ♪  هی دچار بار…  !! ♪♪


در لابه لای  ♪ رنگ لبت بوسه می شوم …  !! ♪♪
هر دفعه دانه دانه  ♪ برایت انار بار…  !! ♪♪


می خوانمت ♪  میان غزل های تازه ام …  !! ♪♪
در چار فصل سبز ♪  سرودن بهار بار…  !! ♪♪


تو محو می شوی ♪  به عبور صدا و من …  !! ♪♪
غمگین تر از همیشه  ♪ برایت هوار بار


بیرون می افتم ♪  از دل خوابی که سالهاست…  !! ♪♪
زل میزنم به بالش تو زار ♪  زار بار …  !! ♪♪


صبح چون هلهله ♪  برپا شده از دلبری ات…  !! ♪♪
باد هم طالب جنگ آمده با ♪  روسری ات…  !! ♪♪


بازتابی که رقم میخورد امروز ♪ ، مرا…  !! ♪♪
میکشاند طرف ♪  معرکه ی نوبری ات…  !! ♪♪


آبشاری به کمر ریخته موی خفنت…  !! ♪♪
بسکه جاری ست  ♪ دُرافشانی ِ سرتاسری ات…  !! ♪♪


باد با میل هم آغوشی ِ گیسوی تو شد…  !! ♪♪
عاشق صبح ِ پر از ♪  شوخی و افسونگری ات…  !! ♪♪


بعد از این حادثه شاعر شده ام میگویی!…  !! ♪♪
باز هم معجزه کن ♪  با غزل آخری ات…  !! ♪♪


جلگه ی پیرُهنت سبزتر از خوزستان…  !! ♪♪
و چه زیباست همین ♪  جاذبه ی بندری ات…  !! ♪♪


آفتابی ست  ♪ خلیج ِ تن ِ مواج ِ تو باز…  !! ♪♪
گُر گرفته است تن از چالش پیغمبری ات…  !! ♪♪


بر لب پنجره تان قاصدکی ♪ منتظر است…  !! ♪♪
بوسه دادم بزند ♪  بر لب سرخ پری ات…  !! ♪♪