دل به تو بستمو ول نکن دستمو ٠ آخه این دل همه چیزه یه آدمه♬♫
پیشم هر روز بمون نه یه روز در ٠ میون تو واسم واجبی آخه مث نفس♬♫
قفلم من رو چشات ٠ بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب♬♫
اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول ٠ کن منو دریاب♬♫
دل به تو ٠ بستمو ول نکن دستمو آخه این دل همه چیزه یه آدمه♬♫
آخ با چه لذتی به همین راحتی سر ٠ تو من بهم میزنم با همه♬♫
بگی جونم برات ٠ بین من با چشات راز مخفی و پنهونه یه رابطس♬♫
پیشم هر روز بمون نه یه روز در میون ٠ تو واسم واجبی آخه مث نفس♬♫
قفلم من رو چشات ٠ بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب♬♫
اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول کن ٠ منو دریاب♬♫
قفلم من رو چشات ٠ بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب♬♫
اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ٠ ول کن منو دریاب♬♫
دانلود آهنگ جدید ایوان بند منو دریاب با لینک مستقیم♬♫
رونده دلم وامونده دلم ٠ تو هرجوری میتونی راه بیا با من حساس♬♫
جایی نرو تنهایی نرو دلمو خالی میکنم ٠ برات جای تو اینجاست♬♫
قفلم من ٠ رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب♬♫
اصلا هرچی غمو عالم و آدمو ٠ دیگه ول کن منو دریاب♬♫
قفلم من ٠ رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب♬♫
اصلا هرچی غمو عالم و آدمو ٠ دیگه ول کن منو دریاب♬♫
شد هویدا ز ٠ گلستان خیالم ٠ راهی♬♫
من به سودای ٠ تو تا عشق بورزی گاهی♬♫
واژه های قلمم بی تو ٠ غم انگیز افتاد♬♫
گرچه این غم بکند با غزلم ٠ همراهی♬♫
کاش می شد ٠ بشوم گم ،اثری نا پیدا♬♫
تا که تو جلوه کنی در شب من ٠ چون ماهی♬♫
آه باران ٠ چه کنی در شب دلتنگی ها♬♫
ابر می بارد و من غرقِ تبِ ٠ جانکاهی♬♫
سالها در ٠ طلب مهر ٠ صبوری کردم♬♫
در شگفتم من از این بخت ٠ بدین کوتاهی♬♫
شد زلیخای ٠ درون شهره به بی تابی ها♬♫
یوسفش رفت ٠ نهان شد به میان چاهی♬♫