من یه خواب خوب دیدم دیدم که با همیم دوباره …  !! ♪♪


آسمون شد پر از ستاره تو دست تو یه قرص ماهه …  !! ♪♪


من یه خواب خوب دیدم که دیگه گریه نمیکنی …  !! ♪♪


دستای همو ول نمیکنیم اینجوری دق نمکنیم …  !! ♪♪


دیدم دستات تو دستام بود میچرخیدیم …  !! ♪♪


با هم از شادی با گریه میخندیدم …  !! ♪♪


دیگه بی غم نبود دنیایی که ما با هم دیدیم …  !! ♪♪


هرچی که بد بوده دوتایی میبخشیدیم …  !! ♪♪


با همین دست به دستان تو عادت كردم …  !! ♪♪
این گناه است ولی جان تو عادت كردم …  !! ♪♪