تو دریایی و من ماهی   میدونم خسته ی راهی
بمیرم   تو چه روزایی کشیدی…  !! ♪♪
چقدر گفتم نرو بی رحم   چقدر گفتم نرو بی من…  !! ♪♪
حالا رفتی به حرفِ من رسیدی
نمِ بارونه رو شالت   یه جای زخمه رو بالت
تورو با گریه میبخشم   عزیزم
ازم دلگیر نشو امشب  اگه اشکی نمونده که بریزم
نفس من دیگه نرو نرو   کی مث من میخواد تورو تورو…  !! ♪♪
اگه دلت میاد برو برو   جونِ دلم


تو قلبم، تو یه جایِ عجیبی گیر کردی
میبخشمت   با اینکه دیر کردی…  !! ♪♪
عاشقم   عاشقِ تو
واست آتیشم   خدا نکنه واست عادی شم…
میمیرم اگه بری از پیشم…
عاشقم،   عاشق تو
نفس من دیگه نرو نر   کی مث من میخواد تورو تورو…  !! ♪♪
اگه دلت میاد برو برو   جونِ دلم…  !! ♪♪


وقتی میخندی    مثل رویایی
کاش خودت می دیدی که چقدر زیبایی…  !! ♪♪
اوج موهاتو قایق  ا می فهمن
حال دریایی تو عاشقا می فهمن
وقتی هستی با تو شادم
یادت دادم   عشقو تو حرفام…  !! ♪♪
من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام
من یه جوری عاشقم  که قبل تو زندگی کردنمو یادم نیست…  !! ♪♪
رگ من اینقدر نزدیکی که نبض رو گردنمو یادم نیست
من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم…  !! ♪♪
من اسیر تو بشم آزادم   
تو رهام نکن که محدود بشم
می دونم دست   خودت نیست نمی تونی این نباشی…  !! ♪♪
نمی تونی وقت خندت ابنقدر شیرین نباشی
تو نگاهم می کنی که غرق دریا   شم که هستم
منو ساختن واسه   اینکه عاشقت باشم که هستم…  !! ♪♪