همراه شو عزیز ♪ همراه شو عزیز …  !! ♪♪
تنها نمان به در ♪ کین درد مشترک …  !! ♪♪
هرگز جدا جدا ♪ درمان نمیشود
دشوار زندگی ♪ هرگز برای ما …  !! ♪♪
دشوار زندگی ♪ هرگز برای ما …  !! ♪♪


بی رزم مشترک ♪ آسان نمیشود …  !! ♪♪
تنها نمان به در ♪ همراه شو عزیز …  !! ♪♪
همراه شو عزیز ♪ همراه شو عزیز …  !! ♪♪
تنها نمان به در کین ♪ درد مشترک
هرگز جدا جدا ♪درمان نمی شود …  !! ♪♪


چشمان تو هرلحظه ♪ کمان داشت برایم  …  !! ♪♪
خندیدنت اما هیجان داشت ♪ برایم …  !! ♪♪


فکرت همه شب ♪ مونس تنهایی من بود …  !! ♪♪
حتی به خدا تاب و توان داشت ♪برایم …  !! ♪♪


سرمای نگاهت ♪ پس از آن خنده زیبا …  !! ♪♪
آن شب چه قدر آه و فغان داشت برایم …  !! ♪♪


میزی که نشستی و به ♪ دستم...چه بگویم …  !! ♪♪
آن صحنه عجب شعر و زبان داشت برایم …  !! ♪♪


اخمی که پس از ♪ رد از شدن کوچه نمودی  …  !! ♪♪
در پیکره چون خون فوران داشت برایم …  !! ♪♪


این چرخ ستمکار ♪ از آغاز تولد …  !! ♪♪
در چنته خود تیر و نشان ♪ داشت برایم …  !! ♪♪


شب را همه جارو زدم ♪ از ماه بریدم  …  !! ♪♪
مهتاب نبودی ♪ خفقان داشت برایم …  !! ♪♪


برچشم پر از حسرت و ♪ اندوه شبانه  …  !! ♪♪
اشکی پرخون ♪در جریان داشت برایم …  !! ♪♪


مرا از کوچه های شک به سوی ♪ باور آوردی …  !! ♪♪
و از گمنامی محضم ♪ به راهی دیگر آوردی …  !! ♪♪


بنازم قدرت عشقت نگارخوش ♪ مرام من …  !! ♪♪
ز تنهایی ♪ مفلوکم مرا یکسر درآوردی …  !! ♪♪


دلم می خواست باتو هم قفس باشم پرم ریزد …  !! ♪♪
ندانستم زبخت بد تو هم دیگر پر آوردی …  !! ♪♪


گنه کردم نفهمیدم تورا ♪ بسیار رنجاندم  …  !! ♪♪
ولی با لطف ♪ و احسانت به رویم کمتر آوردی …  !! ♪♪


به محراب نگاه تو سر ♪سجده فرود آرم …  !! ♪♪
خدای من شدی بانو!!!به دینم ♪کافر آوردی …  !! ♪♪


به تیر ابروان ♪ زخمم زدی ناسور زخمی شد …  !! ♪♪
برای التیامم دست خود ♪ سیسنبر آوردی …  !! ♪♪


تمام واژگانم ♪ شد قد و بالا و ابرویت  …  !! ♪♪
عجب زیبایی نازی به ♪شعر و دفتر آوردی …  !! ♪♪


اشاره کردی و زنده ♪شدم از مرگ گمنامی  …  !! ♪♪
خدا خیرت دهد چشمان عیسی پرور آوردی …  !! ♪♪


سمن بر دلبری زیبا ♪رخی مهتاب وش صورت … …  !! ♪♪


حکومت می کند چشمت به اقلیم دلم جانم!!! …  !! ♪♪
برای نظم و سامانش تو ♪تاج قیصر آوردی …  !! ♪♪


به مردابی که از باران فقط نامی شنید امشب …  !! ♪♪
تو آب زندگی دادی ♪ گل نیلوفر آوردی …  !! ♪♪


خیابان تا خیابان صف کشیده ♪ مردم عامی …  !! ♪♪
تو وقتی دست خود ♪بر زلف های محشر آوردی …  !! ♪♪