ببخش آبی ♪ چشمت مرا خوشایند است … !! ♪♪
ببخش قلب من و تو به عشق ♪ پیوند است … !! ♪♪

ببخش اگر ♪ که دلت را گرفته ام از تو … !! ♪♪
ببخش اگر که لبانت دچار ♪ لبخند است … !! ♪♪

همیشه ♪ در نظر من اسیر یعنی تو … !! ♪♪
تویی که با من عاشق همیشه ♪ همبند است … !! ♪♪

چگونه دل ♪ بکنم از نگاه زیبایت … !! ♪♪
دلی که منتظر خنده ای پر ♪ از قند است … !! ♪♪

هنوز در ♪ من عاشق خدا نمی خندد … !! ♪♪
هنوز قلب شکسته خود ♪ خداوند است … !! ♪♪

عزیزکم ♪ تو نگاهت همیشه دریایی ست … !! ♪♪
بگو بهای نگاه تو نازنین ♪ چند است … !! ♪♪
کاش.. ♪ این احساس خوبم را جوابی داشتی … !! ♪♪
بر گلی پژمرده ♪ ای کاش آفتابی داشتی … !! ♪♪

باغبان مِهر بودی ♪ بین گل هایت ولی … !! ♪♪
خوب و بد کردی ودر دل انتخابی ♪ داشتی … !! ♪♪

در کنارت ♪ شعر بارید از نگاهم چون شراب … !! ♪♪
من نمی دانستم از من ♪ اجتنابی داشتی … !! ♪♪

در فراقت ♪ می چکد از آسمان دیده ام … !! ♪♪
بارش غم ♪ کی به آن احساس نابی داشتی … !! ♪♪

دیگر از این پس ♪ رَوَد ♪ بر آسمانم ♪ آه دل … !! ♪♪
بر حذر باش ♪ آه دل را ♪ گر که خوابی داشتی … !! ♪♪

ساده گفتم راز دل ♪ بر تو یقین پوشیده نیست … !! ♪♪
کاش این احساس خوبم را ♪ جوابی داشتی … !! ♪♪
یارِ من ♪ اســــطوره ی تاریخیِ افســانه ام … !! ♪♪
قهـــرمانِ شعــرِ من ♪ ای نغمه ی مستانه ام … !! ♪♪

با تو نبضِ زندگے ♪ تکرارِ فصلِ رویش است … !! ♪♪
بی تو درگیــــرِ هراسی تلـــخ و ♪ بدبینانه ام … !! ♪♪

طعمِ آرامش ♪ فقط با تو برایم ماندنی است … !! ♪♪
هرزمانی حس کنم دستت به ♪ روی شانه ام … !! ♪♪

باحضورت ♪ قلبِ پُرغوغایِ من سامان گرفت … !! ♪♪
خوش نشستی دردلم ♪ گشتی تو صاحبخانه ام … !! ♪♪

حال و روزم وقتِ دلتنگی برایت ♪ دیدنیست … !! ♪♪
مثلِ یک قطره ♪ عطــش درکنجِ سقاخانه ام … !! ♪♪

گاه تسلیمم به ♪ جبـــرِ روزگار و سرنوشت … !! ♪♪
گاه غرقٍِ اختیــــارِ منطقِ ♪ رنـــــدانــــہ ام … !! ♪♪

گُل تراوش ♪ می کند از عطرِ نام و یادِ تو … !! ♪♪
ساکنِ کویِ تو و ایــــــوانِ این ♪ گلخانه ام … !! ♪♪

با تمامِ قلبِ خود ♪ این جمله را تکرار کن … !! ♪♪
جز تو با هر عشقِ دیگر بیگمان ♪ بیگانه ام … !! ♪♪

گرچه جامِ شعرِمن ♪ مست ازشرابِ چشمِ تُست … !! ♪♪
می کنم تقـــــدیمِ تو ♪ ای دلبــرِ جانانه ام … !! ♪♪