نده باز عذابم ٠ اگه من سربارم؟ من میرم … !!
تنهاییامو پس میگیرم … !!
من که واسه داشتنت ٠ از آرزو هام دست کشیدم … !!
ندیدی ٠ تو فقط دور شدی از من راحت دل بریدی ٠ پاتو پس کشیدی … !!
پا به پات اومد دلم ٠ رفتی اما اشتباهی … !!
برو ولی واسه دلم ٠ یه رفیق نیمه راهی … !!
من دلم پر میزنه ٠ حتی واسه یه نیم نگاهت … !!

دانلود آهنگ آرمین آراد پا به پات
چرا تکرارت کنم ٠ حس میکنم عشقت گناهه … !!
هر چی که پیش اومد ٠ نندازش گردن تقدیر اجباری … !!
سهم من از عشقت ٠ جای خالیت بود و روز و شب تکراری … !!
گفتی عادت میشه جای خالیت ٠ واسه من اگه نباشی … !!
حق من این نبود تو اوج وابستگی ٠ ازم جدا شی… جدا شی … !!
پا به پات اومد دلم ٠ رفتی اما اشتباهی … !!
برو ولی واسه دلم ٠ یه رفیق نیمه راهی … !!
من دلم پر میزنه ٠ حتی واسه یه نیم نگاهت … !!
چرا تکرارت کنم ٠ حس میکنم عشقت گناهه … !!
پدرم لطف خدا بر سر من ٠ تاج سر است … !!
پدرم باعث ٠ خوشحالی من هر سحر است … !!
پدرم روضهء رضوان ٠ خدا در دو جهان … !!
پدرم صورت ٠ زیبای خدا در بشر است … !!
پدرم عزت و هم ٠ مایهء خوشنامی من … !!
پدرم نام نکویش همه جا ٠ معتبر است … !!
پدرم گر ٠ چه به مهمانی حق کرده سفر … !!
پدرم قامت سبزش همه جا ٠ در نظر است … !!
پدرم نیست ٠ که صد بوسه زنم بر کف پاش … !!
پدرم نام شریفش به لبم چون ٠ شکر است … !!