رفتم که رفتم ٠ خداحافظ رفیق بغض و آوار … !!
رفتم که رفتم ٠ نگاهم کن برای آخرین بار … !!
رفتم ٠ ولی تو بمان و خاطراتم را نگهدار … !!
رفتم که رفتم ٠ نشد رویای ما باور بگیرد … !!

شعر : علیرضا مرتضی قلی
رفتم عزیزم ٠ نشد این قصه بال و پر بگیرد … !!
بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد ٠ بمیرد … !!
من غم حرفای تو همه دنیای تو ٠ حسرتش مانده به قلبم … !!

ملودی : آرون افشار

دانلود آهنگ آرون افشار رفتم که رفتم
رنگ چشمای تو خواب و رویای تو ٠ ؛ حسرتش مانده به قلبم … !!
رفتم… تو را یادم فراموش ٠ شاید غمت پایان بگیرد … !!
رفتم که رفتم؛ شاید عشقم درد از خودش ٠ درمان بگیرد … !!

تنظیم قطعه : معین راهبر
رفتم… تو را یادم فراموش ٠ رفتم ولی دلتنگ بودم … !!
تو با دلم بی رحم بودی ٠ ای کاش من دل سنگ بودم … !!
من غم حرفای تو همه دنیای تو ٠ حسرتش مانده به قلبم … !!
رنگ چشمای تو خواب و رویای تو ٠ حسرتش مانده به قلبم … !!
گرچه زخمی ٠ به دل ازجور تو، پنهان داریم … !!
باز بر مهر و وفای ٠ تو که ایمان داریم … !!
مثل ایوان ترک خورده زما ٠ می ترسید … !!
جلوه ای ٠ خوش زپس قلب پریشان داریم … !!
مرتع سبز تصاویر شما ٠ جلوه گری … !!
گوشه ٠ چشمی همه بر چاه زنخدان داریم … !!
ما گناهی که نکردیم ٠ چنین اخم کنی … !!
گاهی ٠ گاهی هوس میوه لبنان داریم … !!
به زلیخای نگاه تو ٠ اسیریم اسیر … !!
خاطر خوش ٠ زشب موسم باران داریم … !!
سوسن و نرگس و داوودی ٠ و گل های دگر … !!
همه در رقص ٠ در آیند که مهمان داریم … !!
ناخدای دل مایی که چنین ٠ می تازیم … !!
ما کجا ترس ٠ از این هیبت طوفان داریم … !!
جامی از چشم تو نوشیده ٠ و مستیم از آن … !!
فکر بر رندی ٠ و گاهی سر طغیان داریم … !!
ما همه سبزتر از کاج همیشه ٠ سبزیم … !!
کی هراس ٠ از نفس سرد زمستان داریم … !!
ناز بلیقس مکش باد صبا ٠ می آید … !!
هد هد نامه ٠ بر و ملک سلیمان داریم … !!
واژه واژه غزل از وصف ٠ شما لال شده … !!
نام زیبای ٠ شما صفحه ی عنوان دلریم … !!
ما ترنجی که نچیدیم ٠ زباغ نگهت … !!
طمع لطف ٠ تو از جانب کنعان داریم … !!
باغ پیراهن گلدار شما ٠ سبز ترین … !!
که درآن بلبل ٠ سرمست و غزلخوان دلریم … !!