اگه یه روز بری سفر ♪ بری زپیشم بی خبر … !! ♪♪
اسیر رویاها می‌شم ♪ دوباره باز تنهامی‌شم … !! ♪♪
به شب می‌گم پیشم بمونه ♪ به باد می‌گم تا صبح بخونه … !! ♪♪
بخونه از دیار یاری ♪ چرا می‌ری تنهام می‌ذاری … !! ♪♪
اگه فراموشم کنی ♪ ترک آغوشم کنی … !! ♪♪
پرنده دریا می‌شم ♪ تو چنگ موج رها می‌شم … !! ♪♪
به دل می‌گم خواموش بمونه ♪ میرم که هر کسی بدونه … !! ♪♪
می‌رم به سوی اون دیاری ♪ که توش من رو تنها نذاری … !! ♪♪

اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه … !! ♪♪
دوباره باز غمت ♪ بیاد که منُو مبتلا کنه … !! ♪♪
به دل می‌گم کاریش نباشه ♪ بذاره درد تو دوا شه … !! ♪♪
بره توی تموم جونم ♪ که باز برات آواز بخونم … !! ♪♪
که باز برات آواز بخونم… … !! ♪♪

اگه بازم دلت می‌خواد یار یک دیگر باشیم … !! ♪♪
مثال ایوم قدیم بشینیم ♪ و سحر پاشیم … !! ♪♪
باید دلت رنگی بگیره ♪ دوباره آهنگی بگیره … !! ♪♪
بگیره رنگ اون دیاری ♪ که توش من رو تنها نذاری … !! ♪♪

اگه می‌خوای پیشم بمونی ♪ بیا تا باقی جوونی … !! ♪♪
بیا تا پوست به استخونه ♪ نذار دلم تنها بمونه … !! ♪♪
بذار شبم رنگی بگیره ♪ دوباره آهنگی بگیره … !! ♪♪
بگیره رنگ اون دیاری ♪ که توش من رو تنها نذاری … !! ♪♪

اگه یه روزی نوم تو ♪ تو گوش من صدا کنه … !! ♪♪
دوباره باز ♪ غمت بیاد که منُو مبتلا کنه … !! ♪♪
به دل می‌گم کاریش نباشه ♪ بذاره درد تو دوا شه … !! ♪♪
بره توی تموم جونم ♪ که باز برات آواز بخونم … !! ♪♪

اگه یه روزی نوم تو باز ♪ تو گوش من صدا کنه … !! ♪♪
دوباره باز ♪ غمت بیاد که منُو مبتلا کنه … !! ♪♪
به دل می‌گم کاریش نباشه ♪ بذاره دردت جا به جا شه … !! ♪♪
بره توی تموم جونم ♪ که باز برات آواز بخونم … !! ♪♪

که باز برات ♪ آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم … !! ♪♪
که باز برات آواز بخونم … !! ♪♪
ارزنده ترین نقطه ♪ زیبای جهانم … !! ♪♪
شلاق جفا خورده و ♪ درمانده از آنم … !! ♪♪

زاینده ترین رود ♪ خروشان شده ای تو … !! ♪♪
من تشنه کویری شده پرسوز ♪ و فغانم … !! ♪♪

چون عقربه لق ♪ شده درجا زده ام بس … !! ♪♪
از آمدن و رفتن جان در ♪ نوسانم … !! ♪♪

معشوقه ترین دخترابیات قصیده … !! ♪♪
دیوانه ترین شاعر و عاشق ♪ به تو جانم! … !! ♪♪

دریای خروشانی ♪ و پر موجی و زیبا … !! ♪♪
من رود فقیرم که به سوی ♪ تو روانم … !! ♪♪

بگذار کمی ♪ خوب نگاهت کنم از دور … !! ♪♪
گیسو مده برباد که برده ♪ است توانم … !! ♪♪

سرسبز ترین ♪ مزرعه خنده ی نازی … !! ♪♪
من عاشق این خنده از آن ♪ غنچه دهانم … !! ♪♪

ابیات بلند ♪ غزل صائبی انگار … !! ♪♪
جاری شوی ازحسن و ♪ زتعلیل زبانم … !! ♪♪

گلدسته ی ♪ عشق منی و سبزو مطلا … !! ♪♪
در وقت سحر سر بده ♪ یکباره اذانم … !! ♪♪

لیلای منی ♪ مست توهستم به مثالِ … !! ♪♪
یک کهنه شرابی که ♪ زتو در غلیانم … !! ♪♪

صد صفحه ♪ نویسم سخن از عشق به ولله … !! ♪♪
یک واژه و یک جمله به ♪ غیراز تو نخوانم … !! ♪♪

بگذار بگویم ♪ بخدا عاشقت هستم … !! ♪♪
احساس، فراوان ام و ♪ من پر هیجانم! … !! ♪♪

افسوس ♪ حرام است لب از بوسه خریدن … !! ♪♪
بی حرمتیِ ماه خدا و ♪ رمضان است … !! ♪♪