چه بد کردم چه شد ٠ از من چه دیدی … !!
که ناگه ٠ دامن از من درکشیدی … !!
چه افتادت که از من ٠ برشکستی … !!
چرا یکبارگی ٠ از من رمیدی … !!

به هر تردامنی ٠ رخ می‌نمایی … !!
چرا از دیده من ناپدیدی … !!
تو را گفتم که مشنو ٠ گفت بد گوی … !!
علی‌رغم ٠ من مسکین شنیدی … !!
از دو چشم تو دورم اما ٠ باز … !!
در مسیر ِ نگاه ِ تو ٠ هستم … !!
می گریزم دوباره می بینم … !!
که لب ِ پرتگاه ِ تو ٠ ، هستم … !!

تووی هر ٠ خواب می شوی تکرار … !!
وهمناکی شبیه یک کابوس … !!
خنده ات مثل برکه ٠ آرام است … !!
چشم هایت ٠ شبیه اقیانوس … !!

آبشاری که ٠ ازخروش تو گاه … !!
سنگ بر کوه جا به ٠ جا شده است … !!
گیسوانت ٠ شبیه یک روداست … !!
که سر ِصخره ای رها ٠ شده است … !!

گاه حس ٠ می کنم ‌که ماهی ها … !!
بار ها خوانده اند ٠ نامت را … !!
تووی ٠ چشمان ابری ات دیدم … !!
میل ِ باریدن ٠ مدامت را … !!

مثل یک ٠ گُنده لات ِ بی پروا … !!
واژه ها با تو سخت در گیرند … !!
چشمهای تو ٠ تووی گردنه ها … !!
از غزل هام باج می گیرند … !!

پهلوان ِهمیشه ات ٠ ، حالا … !!
زیر پای خودش ٠ زمین خورده … !!
هیچ کس جز غزل حریفش نیست … !!
با غزل ماند و با غزل ٠ مرده … !!

هرگز اما ٠ نبرده از یادش … !!
مرمر ِ شانه های ٠ عریان را … !!
باز ٠ در چشم هات می بیند … !!
جنگل ِ وحشی ٠ لویزان را … !!

کاش از عمر ٠ من مجالی بود … !!
کاش یک عمر ٠ مال ِ من بودی … !!
کاش یک لحظه خاطرت نرود … !!
که گل ٠ بی زوال ٠ من بودی … !!