به حرفایی که می زنم فکر کن ٠  به احساسی که بود و نابود شد…  !!

به عشقی ٠  که با هم شروع کردیم و…  !!

به یه دوستیِ ساده ٠  محدود شد…  !!

شعر : حمیدرضا یوسفی

می دونم  ٠ نمی خوای بمونی…  !!

ولی به دردای این عاشقت ٠  فکر کن…  !!

به روزایِ بعد از مَنِت فکر کن ٠  به حرفای بی منطقت فکر کن…  !!

به روزایِ بعد از مَنِت فکر کن ٠  به حرفای بی منطقت فکر کن…  !!

توقع ندارم توجه کنی، به عشقی که بعد ٠  از تو نابود شد…  !!

ملودی : آصف بایرامزاده

به سیگاری که تو دستای من ٠  درست لحظه ی رفتنت دود شد…  !!

توقع ندارم بفهمی منو…  !!

تو هیچ وقت  ٠ نمی تونی درکم کنی…  !!

دانلود آهنگ بهنام بانی توقع ندارم…  !!

فقط چند لحظه به من گوش کن…  !!

اگه خواستی ٠  می تونی ترکم کنی…  !!

چه زود عادی شد واسه تو ٠  دوسِت دارمام، عزیزم…  !!

تو رفتی، ولی نرفته هوات از سرم هنوزم، عزیزم…  !!

تنظیم قطعه : حامد برادران

توقع ندارم توجه کنی ٠  به عشقی که بعد از تو نابود شد…  !!

به سیگاری که تو دستای من٠ درست لحظه ی رفتنت دود شد…  !!

توقع ندارم بفهمی منو…  !!

تو هیچ وقت نمی تونی٠ درکم کنی…  !!

فقط چند لحظه به من گوش کن…  !!

اگه خواستی٠ می تونی ترکم کنی…  !!