این همه خاطره یادگاری ♪   این همه ناله و بی قراری…  !! ♪♪
حق من این نبود که بخوای تو اینجوری رو  ♪  دلم پا بزاری…  !! ♪♪
من به خاطر ♪   به تو رسیدن این همه ناله و زجر کشیدم…  !! ♪♪
این همه بی وفا گریه  ♪  کردم رفتنت آخرش شد نصیبم…  !! ♪♪
من سزاوار این غم نبودم تو به آتیش کشیدی ♪   وجودم…  !! ♪♪
تو گذاشتی  ♪  منو تنها رفتی تو سوزوندی همه تار و پودم…  !! ♪♪
من به تو بی وفایی نکردم که تو گفتی ♪   ازت سرد سردم…  !! ♪♪
که تو گفتی ♪   نمیخوای و رفتی بی وفا بعد از تو توبه کردم…  !! ♪♪


دانلود آهنگ من به تو بی وفایی نکردم  ♪  رهام و مهام…  !! ♪♪
این همه خاطره ♪   یادگاری این همه ناله و بی قراری…  !! ♪♪


حق من این نبود که بخوای  ♪  تو اینجوری رو دلم پا بزاری…  !! ♪♪


من به خاطر به تو رسیدن این همه ناله و زجر ♪   کشیدم…  !! ♪♪
این همه بی وفا  ♪  گریه کردم رفتنت آخرش شد نصیبم
من سزاوار این غم نبودم تو به آتیش  ♪  کشیدی وجودم…  !! ♪♪
تو گذاشتی  ♪  منو تنها رفتی تو سوزوندی همه تار و پودم
من به تو بی وفایی نکردم که تو گفتی ♪   ازت سرد سردم…  !! ♪♪
که تو گفتی ♪   نمیخوای و رفتی بی وفا بعد از تو توبه کردم…  !! ♪♪
امشب دوباره ساز دلم ساز  ♪  می شود …  !! ♪♪
چشم ستاره  ♪  در غزلم باز می شود…  !! ♪♪


باترکتازی از  ♪  طرف لاله های سرخ …  !! ♪♪
شیراز دل نمونه ی قفقاز ♪   می شود…  !! ♪♪


یلدای  ♪  گیسوان تو دراستعاره ها…  !! ♪♪
پنهان ز چشم شاعر شیراز  ♪  می شود…  !! ♪♪


گاهی ♪   کلیدر است محبت زچشم تو …  !! ♪♪
گاهی چو شعر سعدی ♪   و ایجاز می شود…  !! ♪♪


در پرده ♪   می نوازی و مشتاق روی تو …  !! ♪♪
بس بوعطاکه عاشق شهناز  ♪  می شود…  !! ♪♪


مژگان  ♪  ماه می خمد از پشت ابرها …  !! ♪♪
در باغ چشم های تو ابراز ♪   می شود…  !! ♪♪


در باغ ♪   واژه های سپید و قصیده هم …  !! ♪♪
هریک به شعر قافیه پرداز ♪   می شود…  !! ♪♪