تنها می مانم ♪ می دانم می آیی … !! ♪♪
با تو آرامم ♪ بی ترس از تنهایی … !! ♪♪
تنها می مانم ♪ عاشقتر ♪ زخمی تر … !! ♪♪
آرام ♪ چون آتش در زیر خاکستر … !! ♪♪
برگرد و بیا ♪ دلتنگِ دیدارم … !! ♪♪
بغضِ شبِ تارم … !! ♪♪
من هر چه دارم ♪ از تو دارم … !! ♪♪
برگرد و بیا ♪ آشفته مگذارم … !! ♪♪
دوری و بی تو ♪ بیقرارم … !! ♪♪
تویی تویی ♪ دنیای من … !! ♪♪
آرامشِ شب های من … !! ♪♪
دلم شکست … !! ♪♪
خدای من! تو باورم کن ♪ باورم کن … !! ♪♪
آشفته ام آشفته ام ♪ زخم از برادر دیده ام … !! ♪♪

شعر : حسین غیاثی

ملودی : فرید سعادتمند
آشفته ام آشفته ♪ چون از ناکسان رنجیده ام … !! ♪♪
از ناکسان رنجیده ام … !! ♪♪
برگرد و بیا ♪ دلتنگِ دیدارم … !! ♪♪
بغضِ شبِ تارم … !! ♪♪
من هر چه دارم ♪ از تو دارم … !! ♪♪
برگرد و بیا ♪ آشفته مگذارم … !! ♪♪
دوری و بی تو ♪ بیقرارم … !! ♪♪
تویی تویی ♪ دنیای من … !! ♪♪
آرامشِ شب های من … !! ♪♪
دلم شکست … !! ♪♪
خدای من ♪ تو باورم کن ♪ باورم کن … !! ♪♪
زار می گریم به یاد عهد و‌پیمانی ♪ که نیست … !! ♪♪
سخت بیزارم ♪ از این بیداد و احسانی که نیست … !! ♪♪

سادگی کردم که ♪ دل دادم به چشمان نگار … !! ♪♪
حیف دادم دل به آن معشوق پنهانی ♪ که نیست … !! ♪♪

در خیالاتم شدم ♪ مجنون و بی سامان شدم … !! ♪♪
فکر من درگیر آن رویا و چشمانی ♪ که نیست … !! ♪♪

شاید این ♪ دلدادگی ما را به هجران می کشد … !! ♪♪
وای بر من بر تو و آن خوی انسانی ♪ که نیست … !! ♪♪

عشق را گم کردم ♪ و غرق خیالاتم شدم … !! ♪♪
من همان مقتول عشقم در خیابانی ♪ که نیست … !! ♪♪