ماه ترین ♪ ماهِ جهانم … !! ♪♪
نفس باش به جانم … !! ♪♪
در تب و تاب ♪ و هیجانم … !! ♪♪
گرفته زبانم … !! ♪♪
عاشق و دیوانه ی آنم ♪ که با تو بمانم … !! ♪♪
جان به لبم کردی … !! ♪♪

بس که تو خونسردی … !! ♪♪
رفتی که برگردی ♪ ماه شب من … !! ♪♪
تویی آرامش … !! ♪♪
آن که شدم رامش … !! ♪♪
عشق خوش ♪ آرایش … !! ♪♪
تاب و تبِ من … !! ♪♪

توضیحات تکمیلی درباره این ترانه:

#عشق_خوش_آرایش … !! ♪♪
اگه دوسش دارید بگید که منتشر کنیم همش به کامنتاتون بستگی داره … !! ♪♪❤️
گذاشتم تو کانالم … !! ♪♪
البته ریتمش ♪ شاد و پر انرژی میشه … !! ♪♪
دوباره واژه ی شعرم مریض و تب دار است … !! ♪♪
میان ماه و شب ♪ نیامدنت غمبار است … !! ♪♪

شبی که بی تو سرآید ♪ جهنمی تلخ است … !! ♪♪
دلی که بی ♪ تو تپد آتشش سزاوار است … !! ♪♪

نگاه مبهم یاس و شقایق ♪ از ایوان … !! ♪♪
سکوت چلچله ها هم صدای اخطار است … !! ♪♪

به زلیخای لبت ♪ فخر می کنی بانو! … !! ♪♪
چرا که یوسف حسنت پی ♪ خریداراست … !! ♪♪

سبد سبد گل خنده رسیده از باغت … !! ♪♪
سزای خنده تو ♪ بوسه های بسیار است … !! ♪♪

به پای شاخه شمشاد به انتظار تو ام … !! ♪♪
بیا که دیگ دلم رو به ♪ سمت هشدار است … !! ♪♪

منم شکسته دلی درکنار برکه و ماه … !! ♪♪
به سینه ام نفسی ♪ خسته با غم تار است … !! ♪♪

دو مصرع لب تو بیت ناب و زیبایی است … !! ♪♪
میان قافیه ها ♪ رفتن تو بسیار است … !! ♪♪

برای سنجش لبخند گل ♪ به فصل بهار … !! ♪♪
شکوفه های لبت ♪ خوب ترین معیار است … !! ♪♪

برای حاشیه ی دامن درخت ♪ بلوط … !! ♪♪
صدای چک چک ♪ باران صدای انکار است … !! ♪♪
حسین توکلی عشق خوش آرایش