به چه دلواپسی نابی   به سرم زده بی خوابی… !! ♪♪
صبرم شده لبریز   کجایی؟
چه دل آشوبه ی جذابی… !! ♪♪
در این شب مهتابی   در تاب و تبم تا تو بیایی
به چه دلشوره زیبایی… !! ♪♪
در خلوت و تنهایی؛ دل در دل من نیست   کجایی… !! ♪♪
به دل افتاده که می آیی… !! ♪♪


شعر : آرش تقاطی
نزدیک همینجایی… !! ♪♪
به به! چه حس و حال و هوایی… !! ♪♪
ای وای از عشق   سخته وصفش… !! ♪♪
یه حس دیوانه کنندس… !! ♪♪
عشق از اول اینه رسمش   تا برسی رفته دل از دست… !! ♪♪
ای وای از عشق   سخته وصفش… !! ♪♪
یه حس دیوانه کنندس… !! ♪♪


ملودی : ایمان یمینی ، پیمان عدالت


عشق از اول اینه رسمش   تا برسی رفته دل از دست… !! ♪♪
به چه دلشوره زیبایی… !! ♪♪
در خلوت و تنهایی؛ دل در دل من نیست! کجایی… !! ♪♪
به دل افتاده که می آیی…… !! ♪♪
نزدیک همینجایی!… !! ♪♪
به به! چه حس و حال و هوایی…… !! ♪♪
ای امان از تو و شیدایی   از بس که تو زیبایی… !! ♪♪