آمده ام که سر نهم ♪  عشق ترا بسر برم ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم…  !! ♪♪


آمده ام چو عقل و جان ♪  وز همه دیده ها نهان تا سوی جان ♪  و دیدگان مشعله نظر برم…  !! ♪♪


آنکه ز زخم تیر او کوه شکاف  ♪ می کند پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم…  !! ♪♪


در هوس خیال او همچو خیال گشته ام وز سر ♪  رشک نام او نام رخ قمر برم…  !! ♪♪


اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته ♪ خیال  شهر دل من به ♪  کجا سفر برم…  !! ♪♪


جمعه را با بی خیالی درکنار  ♪ من برقص…  !! ♪♪
باز با آوای ♪  زیبای سه تار من برقص…  !! ♪♪


جمعه را در یک گلستانِ پر ♪  از گلهای ناز…  !! ♪♪
لحظه ای  ♪ را بهر قلب بی‌قرار من برقص…  !! ♪♪


جمعه را با مستی ♪  خیال عشق و جنون عاشقی…  !! ♪♪
‌‌ دستهایم را بگیر و در دیار من ♪  برقص…  !! ♪♪


گفته بودم انتظارت میکشم ♪  نامهربان …  !! ♪♪
جمعه ها را مهربان ♪  باش و کنار من برقص…  !! ♪♪
دلم زیباترین حس را به ناهنگام ♪  می خواهد…  !! ♪♪
به قمصر‌شهرِ  ♪ چشمانت گلاب از جام می خواهد…  !! ♪♪میان مرز تردیدی  ♪ که عشقت خانه می سازد …  !! ♪♪
دلم دیوانه ا ی دیگر ولی در دام  ♪ می خواهد…  !! ♪♪اگر چون ♪  زاغکی محبوس چشمان تو گردیدم …  !! ♪♪
قفس را مرغ مینایم خیال به روی بام ♪  می خواهد…  !! ♪♪مثال حضرت  ♪ حوا که سیبی خورده از عشقت …  !! ♪♪
مرانم از بهشتی که تو را او تام ♪  می خواهد…  !! ♪♪سفر از  ♪ جاده حیرت به عشق آباد چشمانت…  !! ♪♪
همین یک شاعر عاشق فقط  ♪  انعام می خواهد…  !! ♪♪از آن تاک قد و ♪ بالا نچیدم خوشه ی عشقی …  !! ♪♪
که اینگونه دل مستم تو را مادام  ♪ می خواهد…  !! ♪♪میان کعبه ♪  می بینم نگاه پاک مجنونی…  !! ♪♪
که عشق و شور لیلا را در این احرام می خواهد…  !! ♪♪هزاران بیت می خوانم به  ♪ یاد ِ خاطر ِ یاری …  !! ♪♪
که دل آشفته را هر لحظه بی آرام می خواهد …  !! ♪♪
اگر مجنون ز لیلی عشق ♪  خوش فرجام می‌خواهد…  !! ♪♪
و یا یوسف زلیخا را به یک الهام می‌خواهد…  !! ♪♪


اگر فرهاد کوه ♪  بیستون را بهر شیرین کند…  !! ♪♪
و با امّید واری ♪  یک خیال خام میخواهد…  !! ♪♪


چرا ای مردمان پندم دهید ازعاشقی کردن…  !! ♪♪
دل عاشق چه را جز یار ♪  از ایامخیال می‌خواهد…  !! ♪♪


چنان آشفته حال و زار و نالانم  ♪ که یزدان هم…  !! ♪♪
گذشته از گناهم ♪  بخت و فالی رام میخواهد…  !! ♪♪


چو ققنوسم که از ♪  دلدار دور افتاده ♪ ، میسوزد…  !! ♪♪
برای پر کشیدن ♪  عشق خیال بی ابهام می‌خواهد…  !! ♪♪