زبونم میگیره * دستپاچه میشم اسمتو میاد … !!
تو عشق منی عشوه گری * دل تو رو که میخواد … !!
یالا پاشو دلو بده *حالا کمش کن از این اداها … !!
تو عجیب غریبی * ندیدم مثل تو والا … !!
تو هرچی بگی میگم چشم … !!
مالِ منی * مال تو هم تهش … !!
قهر کنی میکنم غش * دوست دارم … !!
تو هرچی بگی میگم چشم * مالِ منی مالِ تو هم تهش … !!
قهر کنی میکنم غش * تویی کس و کارم … !!
ای داد ای داد * هرچی که بگم کم گفتم … !!

دانلود آهنگ رامان روا تو هرچی بگی
از خوبیات ای * داد ای داد … !!
ای داد ای داد * چی داری که دیگه … !!
هیچکس به این چشم ها نمیاد * وای از چشمات … !!
تو هرچی بگی میگم چشم … !!
مالِ منی * مال تو هم تهش … !!
قهر کنی میکنم غش * دوست دارم … !!
تو هرچی بگی میگم چشم * مالِ منی مالِ تو هم تهش … !!
قهر کنی میکنم غش * تویی کس و کارم … !!
بی تو امروز * تمام بدنم می لرزد … !!
واژه ها *شعر و دهان وسخنم می لرزد … !!

بادناخوش * زده بر شاخه نو رسته من … !!
دست حتی به دل خود بزنم * می لرزد … !!

ناامیدی * شده برحال و هوایم غالب … !!
کوچ کرده خوشی ازشهرتنم * می لرزد … !!

آزمایش *شده تجویز عجب می ترسم … !!
من بماند که خود ممتحنم * می لرزد … !!

مثلا خیرِسرم * شاعر وعاشق شده ام … !!
نامت از حلق رسد تادهنم می لرزد … !!

باغ آفت زده ام * باد اجل می تازد … !!
هم سپیدارم و هم نارونم *می لرزد … !!

من وفادار تو بودم * که رهایم کردی … !!
تنم از خانه به دوشی شدنم می لرزد … !!

گفته بودی که برو * رفتم و من برگشتم … !!
خجلم، پای من از آمدنم می لرزد … !!


روز تشیع * جلوتر حرکت کن تو خدا … !!
گرنباشی بدنم در کفنم *می لرزد … !!