نمیدونم چی شد ♪ یهو دو دستی این دلو سپردم بهش … !! ♪♪

چی بازم سر دلم اومد ♪ ای کاش هیچوقت ندیده بودمش … !! ♪♪

نگاشو رو دلم بست و رفت ♪ نخواست ببینه حالمو … !! ♪♪

نخواست یه لحظه درکم کنه ♪ ببینه بعد اون چیا کشیدمو … !! ♪♪

نه نگو که عاشقت نبودم ♪ من مگه تو چشم تو چی بودم … !! ♪♪

نه نگو که دست قلب من ♪ نمک نداشت … !! ♪♪

بارون بارون نزن که حال من خرابه ♪ نه نیا نده دلو عذاب هی … !! ♪♪

من زخمیه دلم دیگه نمک نپاش … !! ♪♪
آتیش به دارو ندارم زدی ♪ تو حقی نداری عشقمو پس ندی … !! ♪♪


کی مثِ من تورو میخوادت فقط ♪ که آس قلبشو بخواد بذاره وسط … !! ♪♪

کی تب میکنه واس چشات ♪ قد من … !! ♪♪

هیشکی نیس شبیه من ♪ برات … !! ♪♪

نه نگو که عاشقت نبودم ♪ من مگه تو چشم تو چی بودم … !! ♪♪

نه نگو که دست قلب من ♪ نمک نداشت … !! ♪♪

بارون بارون نزن که حال من خرابه ♪ نه نیا نده دلو عذاب هی … !! ♪♪

من زخمیه دلم ♪ دیگه نمک نپاش … !! ♪♪
مترسک آدم بود … !! ♪♪
دل گنجشکش ♪ که پرید … !! ♪♪
میان ♪ حرفهای حراف … !! ♪♪
قد تنهایی اش … !! ♪♪
به یک کلاغ ♪ چهل کلاغ … !! ♪♪
قد نداد … !! ♪♪

با چشمهای خودم دیدم که … !! ♪♪
دروغ معلق بود … !! ♪♪
از قاصدکها … !! ♪♪

"کور شوم اگر دروغ عذاب بگویم" … !! ♪♪
خودم دیدم … !! ♪♪
راه به پای قرارش … !! ♪♪
دردی کبود سنجاق کرد … !! ♪♪

اصلا نکبت بگیرد این بنده نوازی عشق را … !! ♪♪
که عمری … !! ♪♪
کاه در پوستش کشید … !! ♪♪

حالا ببین مترسنگ شده و … !! ♪♪
سرش به سنگ قبرش گرم است … !! ♪♪