فکر تو یه شب * منو تنها نمیزاره … !!
بیشتر از خودت با من بودنو * دوست داره … !!
عشق تو به * من چه خوابایی بدهکاره … !!
من و خاطره هایی که دار و ندار * و قمار یه عاشق بوده … !!
منو چشمای مونده * به راهی که خسته از این شب بغض آلوده … !!
من به تو نمیرسم میدوم که * چی بشه … !!
چه غم انگیزه * که باد عاشق برگی بشه … !!
شبی که نور رخت همچو * ماه تابان است … !!
ستاره ها * زنگاه تو مست و حیران است … !!
میان این همه جمعیتی * که خوشحال اند … !!
دل من است که * از بیخ و بن پریشان است … !!
طلسم پنجره را می شکند * غصه ی ماه … !!
آه از این درد * که سویم عجب شتابان است … !!
ارتش نازی چشمان * سیاهت بانو … !!
آمده بر لب * مرز دلم لهستان است … !!
کودتا کن زن مشروطه طلب در باران … !!
نوبت کشف حجاب تو از * رضاخان است … !!
کشتن * فاصله ها را به من خسته بگو … !!
که دلم سوخته از آتش * این هجران است … !!
ُواژه واژه غزلم وصف نگاهت بانو … !!
گرچه درآن * سخن از غصه ی فراوان است … !!
کاش امشب سر این قصه * نمی کردم باز … !!
قصه ای که * اول آن خون و آخرحرمان است … !!
رفته ام در پی معراج * شقایق ها من … !!
دربهاری * که لبش پرتَرک و عطشان است … !!