با خیال دیدنت ·٠· از خونه بیرون میزنم … !!
شهرو میریزم به هم·٠· رو دست مجنون میزنم … !!
نگو مجبوری·٠· اگه میخواستی میتونستی … !!
من تحملم کمه·٠· نبینمت جون میکنم … !!
هی مدارا میکنم با اینکه میدونم دیگه·٠· بی تفاوت بودنت غیر عادی نیست … !!
با نگاهت میشه حتی تا خود مرگ رفت·٠· واسه چشمات مردن چیز زیادی نیست … !!
وقتی دیدم داری میری·٠· دست و پام یخ کرد … !!
گریه های ·٠·آخرت کارمو سخت کرد … !!
کاش از اول میدونستم·٠· موندنی نیستی … !!
فکر این که تو·٠· نباشی کاممو تلخ کرد … !!
تو به من قرصه دلت میدونی چون میبخشمت … !!
من محاله واست عشق دردسر ·٠·سازی بشم … !!
دیگه اشکی ام که نیست بیاد و بدرقت کنه·٠· آره به مرگ گرفتم تا به تب راضی بشم … !!

دانلود آهنگ سپهر اخگری زیادی
بیا با چشمات روبراهم کن·٠· من گناهم چی بود منو قانم کن … !!
تو دلم جای هیشکی جز تو نیست·٠· هر جوری میخوای امتحانم کن … !!
تو دلت راهو اشتباهی رفت·٠· هر جا دریا دید دنبال ماهی رفت … !!
توی بیداری کابوسمو دیدم·٠· دیدمت با اون چشمام سیاهی رفت … !!
وقتی دیدم داری میری·٠· دست و پام یخ کرد … !!
گریه های آخرت·٠· کارمو سخت کرد … !!
کاش از اول میدونستم·٠· موندنی نیستی … !!
فکر این که ·٠·تو نباشی کاممو تلخ کرد … !!
تو به من قرصه دلت میدونی·٠· چون میبخشمت … !!
من محاله واست عشق·٠· دردسر سازی بشم … !!
دیگه اشکی ام که نیست بیاد و بدرقت کنه؛ آره به مرگ گرفتم·٠· تا به تب راضی بشم … !!