نمیتونی کنار ♪بیای با رفتنش بذار بره اگه میخواد دلش…  !! ♪♪

تنگ میشه دلت همش واسه خندیدنش ♪خندیدنش…  !! ♪♪

آروم آروم گریه♪ کن با من بارون بارون بزنه بازم…  !! ♪♪

کاش یه بارم تو به جام باشی♪ دست من نیست که ♪بده حالم…  !! ♪♪

آروم آروم گریه کن♪ با من بارون بارون بزنه بازم…  !! ♪♪

کاش یه بارم تو به جام باشی دست♪ من نیست که بده حالم…  !! ♪♪

دانلود آهنگ و موزیک فارسی بذاره بره

آروم آروم گریه کن ♪با من بارون بارون بزنه بازم…  !! ♪♪

کاش یه بارم تو به جام باشی دست من نیست که بده حالم…  !! ♪♪

نمیدونی چقدر با دل من بد کردی من دیوونه ♪هنوزم میخوام برگردی…  !! ♪♪

انقدر عوض ♪شدی دیگه نمیشناسمت بگو واسه چی دستای منو ول کردی…  !! ♪♪

آروم آروم گریه کن با من بارون ♪ بارون بزنه بازم…  !! ♪♪

کاش یه ♪ بارم تو به جام باشی دست من نیست که بده حالم…  !! ♪♪

آروم آروم گریه کن با من بارون♪  بارون بزنه بازم…  !! ♪♪

کاش یه بارم تو به جام باشی دست ♪من نیست که بده حالم…  !! ♪♪

امشب از گلواژه ها♪ شعری برون آورده ام…  !! ♪♪
دشتی از آلالــه های واژگــــون ♪ آورده ام…  !! ♪♪

همصــــدا با ♪ سوزِ پنــهانِ درونِ سیــنه ام …  !! ♪♪
قصه ای از شورو غوغای درون ♪  آورده ام…  !! ♪♪

رشته های♪ قلبِ من نجواگرِ آواز ِ توست …  !! ♪♪
لحنی از سازِ سه تارِ ذوالفنون♪ آورده ام…  !! ♪♪

زخمه های♪ سازِ دل تعبیرِ این دلدادگیست …  !! ♪♪
شور و ماهـــور از نواےِ ارغنـون ♪ آورده ام…  !! ♪♪

وارثِ زخمی ♪ عمیق از ماجرایِ گندمیم…  !! ♪♪
شرحِ غم ها را ازاعماقِ  ♪ درون آورده ام

درمیانِ شعله هاےِ آتشِ دیــــــدارِ تو …  !! ♪♪
شاهکاری همردیفِ "سووشون "آورده ام…  !! ♪♪

شورِ شیرین ♪ دردلم را ازتو پنهان کرده ام …  !! ♪♪
تیشه ی تلخِ سکوت از بیستون ♪  آورده ام…  !! ♪♪

بارها از ♪ تو شنیدم :"صبــــر مفتاح الفرج …  !! ♪♪
خونِ دل ازاین ستون تاآن ستون ♪  آورده ام…  !! ♪♪