یه جوری عوض شدم کتار تو ♪ تو یه چشم بهم زدن … !! ♪♪
همه شاکین ازم ♪ که به خاطر تو قیدشونو زدم … !! ♪♪
همه حسودن از دم ♪ فقط دوس دارن که ♪ تورو بزنن چشت … !! ♪♪
کاری میکنم برات ♪ که دلم بشه فرشِ قرمزت … !! ♪♪
موهاتو واکن تا زندگیمو رنگ بزنه … !! ♪♪
حرفایی بزن تو در گوشم ♪ که ته دلت چنگ بزنه … !! ♪♪
منو نگاه کن ♪ تا همه چیو یادم بره … !! ♪♪

شعر و ملودی : نیما معین
روز کنار تو شب صدای تو ♪ بعد پای گوشی خوابم بره … !! ♪♪
موهاتو واکن تا زندگیمو رنگ بزنه … !! ♪♪
حرفایی بزن تو در گوشم ♪ که ته دلت چنگ بزنه … !! ♪♪
منو نگاه کن ♪ تا همه چیو یادم بره … !! ♪♪
روز کنار تو شب صدای تو ♪ بعد پای گوشی خوابم بره … !! ♪♪
وقتی هیشکی شبیه ♪ حرفاش نبود… تو بودی … !! ♪♪
دانلود آهنگ شهاب رمضان فرش قرمز
هیچی سر جاش نبود ♪ تو بودی… نه جدیدی واسه من … !! ♪♪
وقتی همه تو ادا بودن و قیافه ♪ دیدم مسیر دل تو صافه … !! ♪♪
من هم مسیرت شدم … !! ♪♪
موهاتو واکن تا زندگیمو رنگ بزنه … !! ♪♪
حرفایی بزن تو در گوشم ♪ که ته دلت چنگ بزنه … !! ♪♪
منو نگاه کن ♪ تا همه چیو یادم بره … !! ♪♪

تنظیم قطعه : علی بیات
روز کنار تو شب صدای تو ♪ بعد پای گوشی خوابم بره … !! ♪♪
موهاتو واکن تا زندگیمو رنگ بزنه … !! ♪♪
حرفایی بزن تو در گوشم ♪ که ته دلت چنگ بزنه … !! ♪♪
منو نگاه کن ♪ تا همه چیو یادم بره … !! ♪♪
روز کنار تو شب صدای تو ♪ بعد پای گوشی خوابم بره … !! ♪♪
گوشه ای خلوت گزیدم با خیالت ♪ رو سیاه … !! ♪♪
گشت مهمان تو امشب ♪ بینوایی جیره خواه … !! ♪♪

سینه ای انبوه آوردم ♪ پر از ناگفته حرف … !! ♪♪
از غمت سرشارم و ♪ اندوه ♪ لبریز از نگاه … !! ♪♪

درد بر قلبم نشسته آن چنان گویی که خلق … !! ♪♪
بسته باشندم به زنجیری ♪ به تاوان گناه … !! ♪♪

چون غریقی در میان ♪ حس مردابی عمیق … !! ♪♪
غرق می گردم چنین در خاطراتت ♪ گاه گاه … !! ♪♪

من تقلا ♪ می کنم شاید که بگریزم ز تو … !! ♪♪
ای دریغا..! غرقِ آبی ♪ تکیه می کردم به کاه … !! ♪♪

حال غمگینی است در من ♪ حال یک فرمانده چون … !! ♪♪
جنگ پایان شد ولی ♪ پایان شد از او هم سپاه … !! ♪♪

پیشه ی تو ♪ مهربانی بوده با بیچارگان … !! ♪♪
خسته ای دریاب چون من ♪ مانده در این نیمه راه … !! ♪♪

مهر چَشمت ♪ را دریغ از سینه ی عاشق مکن … !! ♪♪
حیف باشد جز محبت خیزد از ♪ چشمان ماه … !! ♪♪