یکی هر شب همین ساعت که کل شهر میخوابه … !! ♪♪

نشسته پشت ایشن شیشه دلش ♪ بدجوری بی تابه … !! ♪♪

یه فنجون قهوه تلخ ♪ یه گیتار دو نخ پهنن … !! ♪♪

به یاد وحشی چشمات ♪ که بی اندازه بی رحمن … !! ♪♪

یکی هر شب ♪ همین ساعت که کل شهر میخوابه … !! ♪♪

نشسته پشت این شیشه دلش ♪ بدجوری بی تابه … !! ♪♪

یه فنجون قهوه تلخ ♪ یه گیتار دو نخ پهنن … !! ♪♪

به یاد وحشی چشمات که ♪ بی اندازه بی رحمن … !! ♪♪

دانلود آهنگ و موزیک فارسی هوای تو

هوای تو هنوز ♪ اینجاست همینجا توی این خونه … !! ♪♪

که رفتی و امیدی نیست به ♪ برگشت تو دیوونه … !! ♪♪

منو خاطره های تو ♪ با عکسایی که همدریدیم … !! ♪♪

بازم یادم اومد اون شب همو با ♪ عشق بغل کردیم … !! ♪♪

هوای تو هنوز اینجاست ♪ همینجا توی این خونه … !! ♪♪

که رفتی و امیدی نیست ♪ به برگشت تو دیوونه … !! ♪♪

منو خاطره های تو با عکسایی که همدریدیم … !! ♪♪

بازم یادم اومد اون ♪ شب همو با عشق بغل کردیم … !! ♪♪
در سکوت کلافه ی پاییز … !! ♪♪
میرود تا شب ♪ خیابان ها … !! ♪♪
بی هدف توی فکر می چرخد … !! ♪♪
شــده بازیچه ی ♪ اتوبان ها … !! ♪♪

خسته و ♪ بی اراده و تنها … !! ♪♪
از شب وظلمتش ♪ گریزان ست … !! ♪♪
تا ابد مثل ♪ روح سرگردان … !! ♪♪
غرق امواج تند ♪ هذیان ها … !! ♪♪

تیشه خورده به ♪ ریشه ی جانش … !! ♪♪
جامی از زهر شوکران ♪ دارد … !! ♪♪
در گلو بغض و ♪ حنجره زخمی ست … !! ♪♪
روی لب جای پای ♪ دندان ها … !! ♪♪

هر شب و ♪ هر دقیقه وهر جا … !! ♪♪
می نشیند کنار ♪ خاطره و … !! ♪♪
نخ به نخ دود ♪ می کند سیگار … !! ♪♪
رقص مرگی ست ♪ بین اکران ها … !! ♪♪


حیف از این ♪ دلی که پر پر شد
حیف از آن نگاه پر ♪ مهرش
خسته شد ♪ خسته از غم دنیا
تف به بی رحمی ♪ خیابان ها