از بس چشات ٠ بانمکه به سرم زد عاشقت شم … !!
بگو صورت دیوونه کنندت آخرش چند ٠ آخرش چند … !!
شهرو به هم ٠ ریخته چشات به چه چشمای قشنگی … !!
سیاه سفید دنیای دلم با نگاهت شده رنگی ٠ شده رنگی … !!
ای جان خندید … !!
دیوونه ترم ٠ کرد رفت … !!
عاشق ٠ ترم کرد رفت … !!
خنده هاش لنگه نداره … !!
انقدر ماهه … !!
صورت ٠ فوق العادش … !!
ظاهر خوب و سادش … !!
ماه اداشو ٠ درمیاره … !!
آی دل غافل … !!
دیگه زندگی من شده ٠ با عشق تو کامل … !!
دیگه دیوونگی هام میشه عشق تورو شامل … !!
دل غافل ٠ دل غافل ٠ دل غافل … !!
معجزه کردی … !!
اومدی دل یک ٠ دندمو بردی … !!
چه کردی … !!
جنگ ٠ جهانی شد … !!
زدی همه رو دیوونه کردی … !!
چه کردی ٠ چه کردی ٠ چه کردی … !!
ای جان ٠ خندید … !!
دیوونه ترم کرد رفت … !!
عاشق ترم کرد ٠ رفت … !!
خنده هاش ٠ لنگه نداره … !!
انقدر ماهه … !!
صورت فوق العادش … !!
ظاهر خوب و ٠ سادش … !!
ماه اداشو درمیاره … !!
من در آیینه و در آب ٠ تو را می‌بینم … !!
در پسِ هالۀ مهتاب تو را می‌بینم … !!
خواب، یک نیمۀ آشفتهٔ عمر است ٠ ولی … !!
بعدِ آشفته‌ترین خواب ٠ تو را می‌بینم … !!
چه نمازی‌ست که حتّا به سلامِ آخر … !!
چشم در چشم ٠ به محراب تو را می‌بینم … !!
چارسو در چمن عشق به ٠ شب‌های بهار … !!
عوض کرمک ٠ شب‌تاب تو را می‌بینم … !!
ماه من! در همه جایی به هریوا ٠ در بلخ … !!
هم به شیراز ٠ و به کولاب تو را می‌بینم … !!
نه پیمبر، نه شهنشاه ٠ فقط عاشقتم … !!
در میان همه ٠ اصحاب تو را می‌بینم … !!