بارون که میزنه؛   دلم که میشکنه… !! ♪♪


روزای بی کسی    وقتی نمیرسی


وقت قدم زدن    اینجا کنار من… جای تو خالیه… !! ♪♪


بارون منو غروب بی تو؛    جای تو خالیه… !! ♪♪


تو این شبای سرد بی تو    جای تو خالیه


ای عشق پری روی دگر تاب ندارم… !! ♪♪
دردا که زعشق تو دگر خواب ندارم


گر آتش عشقت بزند شعله به جانم… !! ♪♪
هر چند بسوزم عطش آب ندارم
‍ داغ عشقت به دل خود بِنشانم هر روز… !! ♪♪
در خفا چَشم به راهت    نگرانم هر روز
نیست هر چند در اندیشه ی تو برگشتن… !! ♪♪
من به امید خبر از تو بمانم هر روز
شده فرتوت نگاهم    شده مفلوک تنم… !! ♪♪
تازیانه زنَد این هجر به جانم هر روز
روی پژمرده و زردم به سرا پرده ی عمر… !! ♪♪
شده یاد آور این    که چو خزانم هر روز
مانده چَشمم به در و عقربه و گوش به زنگ
بین عصیان و وفا در نوسانم هر روز… !! ♪♪
آنچنان زخم رسیده    به دل ازسوی تو‌ که
کر کند گوش فلک آه و فغانم هر روز… !! ♪♪
کاش می شد که بیایی و مرا شاد کنی
مات و افسرده دل و بی هیجانم هر روز… !! ♪♪
یا که ابر از رُخ ماهت    به کناری بِرود
با تو‌ روشن بِشود کلّ جهانم هر روز… !! ♪♪
رفتی امّا فقط از عاشق بی جان مانده
تنگنای قفسَ و این خفقانم هر روز… !! ♪♪
نیستی     بی خبری از دلِ عصیانگرِ من
مثلِ آتشکده ای در فورانم هر روز… !! ♪♪
چاره ای نیست به جز مرگ   ، نشد یادِ تو را
از دل عاشق غمدیده    بِرانم هر روز… !! ♪♪
باید آماده شود تا سفری سوی عدم
خاطرات و من و دل با    چمدانم هر روز… !! ♪♪


بارون که میزنه؛ دلم که میشکنه
روزای بی کسی؛ وقتی نمیرسی
وقت قدم زدن؛ اینجا کنار من… جای تو خالیه….
بارون من و غروب و دریا؛ جای تو خالیه


شعر : علی ایلیا
تو فکرتم همیشه هر جا؛ جای تو خالیه…
بارون منو غروب بی تو؛ جای تو خالیه…
تو این شبای سرد بی تو؛ جای تو خالیه


ملودی : فرزاد فرزین


خوابم که میبره، خوابم که میبره
هر جا که صحبتِ احساس و عادته
ماه وقتی کامله؛ تو اوج فاصله
بارون من و غروب و دریا؛ جای تو خالیه


تنظیم قطعه : مهدی ابراهیمی نژاد
تو فکرتم همیشه هر جا؛ جای تو خالیه…
بارون منو غروب بی تو؛ جای تو خالیه…
تو این شبای سرد بی تو؛ جای تو خالیه