آدما، کلاً دو دسته ان … !! ♪♪
یا زرنگن ♪ یا ساده … !! ♪♪
ساده ها واسه ی زرنگا ♪ سوژه ی سوءِ استفاده … !! ♪♪
یکی ساده اس ♪ مثلِ من … !! ♪♪
همش فکرِ دیگرون … !! ♪♪
یکی زرنگ ♪ مثلِ تو … !! ♪♪
توو نخِ کندن ♪ از این او اون … !! ♪♪
تــوو نخِ کنــدن ♪ از این او اون … !! ♪♪

ملودی و شعر : محسن یگانه
یه آسمونِ آبی ♪ سقفِ اتاقِ منه … !! ♪♪
شبای من ♪ پُره خورشید … !! ♪♪
مثِ روزام ♪ روشنه … !! ♪♪
یه آسمونِ آبی ♪ سقفِ اتاقِ منه … !! ♪♪
شبای من ♪ پُره خورشید … !! ♪♪
مثِ روزام ♪ روشنه … !! ♪♪
آی ساده ها! زرنگا! که با هم قهرین، همیشه … !! ♪♪

دنیا بدونِ خنده ♪ شوخی سرش نمیشه … !! ♪♪
فکرِ یه لقمه نونیم … !! ♪♪
فکرِ کرایه خونه … !! ♪♪
بابا اونی که اون بالاس ♪ روزیوُ می رسونه … !! ♪♪
خودش روزی رسونه … !! ♪♪
یه آسمونِ آبی ♪ سقفِ اتاقِ منه … !! ♪♪
شبای من ♪ پُره خورشید … !! ♪♪
مثِ روزام ♪ روشنه … !! ♪♪

تنظیم قطعه : شهاب اکبری ، علی ثابت و محسن یگانه
یه آسمونِ آبی ♪ سقفِ اتاقِ منه … !! ♪♪
شبای من ♪ پُره خورشید … !! ♪♪
مثِ روزام؛ روشنه … !! ♪♪
یه آسمونِ آبی ♪ سقفِ اتاقِ منه … !! ♪♪
شبای من ♪ پُره خورشید … !! ♪♪●♪♫
مثِ روزام ♪ روشنه … !! ♪♪
آدما ♪ کلاً دو دسته ان … !! ♪♪
یا زرنگن ♪ یا ساده … !! ♪♪
ساده ها واسه ی زرنگا … !! ♪♪
شد هویدا ز گلستان خیالم ♪ راهی … !! ♪♪
من به سودای تو ♪ تا عشق بورزی گاهی … !! ♪♪

واژه های قلمم بی تو غم انگیز افتاد … !! ♪♪
گرچه این غم بکند با غزلم ♪ همراهی … !! ♪♪

کاش می شد بشوم گم ♪ اثری نا پیدا … !! ♪♪
تا که تو جلوه کنی در شب من ♪ چون ماهی … !! ♪♪

آه باران ♪ چه کنی در شب دلتنگی ها … !! ♪♪
ابر می بارد و من غرقِ تبِ ♪ جانکاهی … !! ♪♪


سالها در طلب مهر ♪ صبوری کردم … !! ♪♪
در شگفتم من از این بخت بدین ♪ کوتاهی … !! ♪♪

شد زلیخای درون ♪ شهره به بی تابی ها … !! ♪♪
یوسفش رفت ♪ نهان شد به میان چاهی … !! ♪♪