نمیشه از یادم ،بره اونهمه قولی که دادیم به هم !!

چی موند از اون روزا برام به جز ، یه سیگارو قدم زدن♪ 

خوش نمیگذره ،دیگه این شبا مزخرفه چقدر این هوا !!

بدون تو قدم زدم تا کجا دلم پره از ، این فصل سرد ♪ 

بدم میاد از ، هرچی رنگ زرد این پاییزم کاری نکرد واسه ما !!

دانلود آهنگ و موزیک فارسی رنگ زرد♪ 

منمو کوچه های خیس ، از توام خبری که نیست !!

اونی که ،عاشق تو بود زیر بارون شده مریض ♪ 

میگردم من همه جارو بو ، میکنم این هوارو !!

انگار این بارونو پاییز ... همیشه یادشه مارو ♪ 

خوش نمیگذره ، دیگه این شبا مذخرفه چقدر این هوا !!

بدون تو قدم زدم تا کجا دلم پره از ، این فصل سرد !!

بدم میاد از هرچی رنگ زرد این پاییزم کاری نکرد واسه ما !!

بدون تو ،قدم زدم تا کجا دلم پره از این فصل سرد ♪ 

بدم میاد از هرچی رنگ زرد این ، پاییزم کاری نکرد واسه ما !!
درتمــامِ عمــرِخود ، درامتحانم بیشتر ♪ 
قهـــرمانِ اصـلیِ این داستانــم بیشتر !!

با وجودِ سختیِ این روزگارِ بی وفــا ♪ 
جلوه ای از تابـــشِ رنگین کمانم بیشتر !!

گرچه درویرانه ی دل غصه ها پنهان شده ♪ 
عشق را حک میکنم درعمقِ جانم بیشتر !!

با سرانگشتِ قلم ، نقشِ بهاران می زنم ♪ 
گرچه در تقویِم خود فصلِ خزانم بیشتر !!

وقتِ دیدارت تمام چشمِ دل مبهوتِ توست ♪ 
کاش در گوشـــه ، کنــارِ تو بمانم بیشتر !!

گرچه از هر گوشه ی شعرم غزل گل میکند ♪ 
وقـــتِ توصیفت، شبیــهِ ناتوانم بیشتر !!

با تمامِ جانِ خود خنیــاگر این نغــمه ام:
هرچه عاشق تر شوم ،سهم جهانم بیشتر !!