مثلا فکر کن تو شهر ♪ دیگه هیچ آدمی نیست … !! ♪♪
تو شدی دزد دلم ♪ پیتم عین پلیس … !! ♪♪
مثلا فکر کن به ♪ من روزی هفت هشت دفعه … !! ♪♪
قول بده که بینمون ♪ هیچ چیزی عوض نشه … !! ♪♪
خواهشا میخوام که مال خودم باشی ♪ خواهشا میخوام تو آرامشم باشی … !! ♪♪
بدجوری من با تو حال دلم خوبه ♪ خواهشا میخوام فقط فکر خودم باشی … !! ♪♪
خواهشا میخوام که مال خودم باشی ♪ خواهشا میخوام تو آرامشم باشی … !! ♪♪
بدجوری من با تو حال دلم خوبه ♪ خواهشا میخوام فقط فکر خودم باشی … !! ♪♪

مثلا هوام تویی ♪ خودت باید درک کنی … !! ♪♪
اینو بدونی که باید ♪ با همه فرق کنی … !! ♪♪
تو که چشات دریاس ♪ باید منو غرق کنی … !! ♪♪
وقتی که سردم ♪ باید بیای منو گرم کنی … !! ♪♪
خواهشا میخوام که مال خودم باشی ♪ خواهشا میخوام تو آرامشم باشی … !! ♪♪
بدجوری من با تو حال دلم خوبه ♪ خواهشا میخوام فقط فکر خودم باشی … !! ♪♪
خواهشا میخوام که مال خودم باشی ♪ خواهشا میخوام تو آرامشم باشی … !! ♪♪
بدجوری من با تو حال دلم خوبه ♪ خواهشا میخوام فقط فکر خودم باشی … !! ♪♪
شب است و ♪ ماه به فکرِ طلوعِ زیبایی است … !! ♪♪
وپلک زهره و پروین عجب ♪ تماشایی است … !! ♪♪

به نامه های عطارد ♪ به رقص زهره، نگاه!
و ساز و زخمه ی دست تو هم ♪ اهورایی است … !! ♪♪

به مجلسی ♪ که همه خوب سیرتان جمعند … !! ♪♪
نگارِ من به قشنگی ♪ در اوجِ زیبایی است … !! ♪♪

مرا به چاه زنخدان ♪ کشیده سیب و ترنج … !! ♪♪
هوا هوای زلیخا و عشق ♪ حوایی است … !! ♪♪

"تو فصل ♪ پنجم عشق منی و تقویمم"
جنون عشق تو زیباترینِ ♪ رسوایی است … !! ♪♪

چند روزی ♪ است خیالت چرا نمی آید!؟
دریغ! سهم من از بودن ♪ تو تنهایی است … !! ♪♪

"شما" نگو غریبه ♪ می شوم از "ما "گفتن … !! ♪♪
که هرچه دور نموده" من" و "تو"را " ♪ ما"یی است … !! ♪♪

مرا که کشته ی ♪ عشقم دوباره جانی بخش … !! ♪♪
بدم به روح برهنه دمت ♪ مسیحایی است … !! ♪♪

چو باد خانه به دوشم ♪ همیشه می جویم … !! ♪♪
تورا،که هرکه مرا دیده، گفته "هرجایی ♪ "است … !! ♪♪

مفاعلن خم ♪ گیسو مفاعلن قدسرو … !! ♪♪
به نام و عشق تو درشعرمن ♪ چه غوغایی است … !! ♪♪


محمد طاهر خواهشا