محمود کریمی ذاکر نام آشنا عرصه مداحی ایران این بار با نماهنگ زیبا عبد گنهکار دل مشتاقان اهل بیت را امیدواریم از عبد گنهکارت دلش بی قراره محمود کریمی لذت ببرید و در شرایط مختلف آن را پلی کنید.
عبد گنهکارت دلش بی‌قراره
بندت به غیر از تو کسی رو نداره
خدایا از بس که مهربونی تو
دلیل این اشکام و میدونی تو
میدونی تو میدونی تو
عمر داره میشه تباه خدایا ببخش
خستم از بار گناه خدایا ببخش
هر بار صدات کردم به دادم رسیدی
حاجت روام کردی بدیم و ندیدی
به این عبد بی‌مقدار و ناقابل
نظر کن جان آقام ابوفاضل
ابوفاضل ابوفاضل
از همه تشنه ترم خدایا ببخش
جان سقای حرم خدایا ببخش
دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد
چشم حرامی با حرم روبرو شد دلم زیر رو شد
بیا برگرد خیمه ای کس و کارم
منو تنها نگذار ای علمدارم
ای علمدارم ای علمدارم
آب به خیمه نرسید فدای سرت
حسین قامتش خمید فدای سرت