وقتی هستی دارم * یک دنیا آرامش… !! ♪♪
پیش تو چیزی نمیخوام جز * یه خواهش… !! ♪♪
که فقط * نفس بکش صداشو دوس دارم… !! ♪♪
با سکوت بینمون * تا صبح بیدارم… !! ♪♪
تو چرا ازم * گرفتی حس این لحظه رو… !! ♪♪
چقده خواستم ازت که * از پیش من نرو… !! ♪♪
اما تو رفتی و من تنهاترین شهرم… !! ♪♪
تو که نیستی * با همه حتی با خودم قهرم… !! ♪♪
خیلی دوری و نگاتو ازم * گرفتی ببین کاراتو… !! ♪♪
از من گذشتی * حتما دوسم نداری ولی دیوونتم من… !! ♪♪
خیلی دوری و نگاتو ازم گرفتی * ببین کاراتو… !! ♪♪
از من گذشتی * حتما دوسم نداری ولی دیوونتم من… !! ♪♪
نمیگی دارم تو دلواپسی میمیرم * بگو تو کی میرسی… !! ♪♪
یه رحمی بکن * به این حال من نیایی شکسته پر و بال من… !! ♪♪
بیا تا به باد نره آرزوهام تو خوب * میدونستی چقد بی تو تنهام… !! ♪♪
یه فکری بکن * به حال دلم تو با رفتنت شدی قاتلم… !! ♪♪
خیلی دوری و نگاتو ازم گرفتی * ببین کاراتو… !! ♪♪
از من گذشتی * حتما دوسم نداری ولی دیوونتم من… !! ♪♪
خیلی دوری و نگاتو ازم گرفتی ببین کاراتو… !! ♪♪
از من گذشتی حتما دوسم * نداری ولی دیوونتم من… !! ♪♪
دیشب دوباره من شدم و تا * نقطه چین … !! ♪♪
یک پنجره و قاب به دیوار * نقطه چین … !! ♪♪
ماه و ستاره و خنکایِ نسیمِ درد … !! ♪♪
فنجان آه و فندک وسیگار * نقطه چین… !! ♪♪
آن تیک و تاکِ ساعت و درجایِ عقربه … !! ♪♪
چشمم به راهِ لحظه یِ دیدار * نقطه چین … !! ♪♪
یک کاشی ام * ترک به لب ورفته رولعاب… !! ♪♪
ما بینِ نقشه هایِ قلمکار * نقطه چین … !! ♪
اشکِ سیاهِ * سایه به گلهایِ رویِ فرش … !! ♪♪
می ریخت سوزناک وچه بسیار * نقطه چین … !! ♪♪
آوازِ جغد * وزوزه یِ منحوسِ بادِ خیس … !! ♪♪
بر تیرِ برق و لوحه ی ِاخطار * نقطه چین … !! ♪♪
چشمی به * کوره راه گمی در میانِ دشت … !! ♪♪
مَهتاب وحشی و گون و خار * نقطه چین … !! ♪♪
با لکه هایِ ابر * وکَمی عطسه هایِ شب … !! ♪♪
دیوارِ سردِ صبح و دل زار * نقطه چین … !! ♪♪
فریادِ زردِ * موسمِ پاییزِ عاشقی … !! ♪♪
یکبار تو... انگار نه انگار * نقطه چین … !! ♪♪
با قایقِ خیالِ * تو دریایِ شب عمیق … !! ♪♪
موّاج و دور کرده از کنار * نقطه چین … !! ♪♪
خورشیدِ * خواب رفته و صبحی پدید، نه … !! ♪♪
من ماندم و خیالِ تو و تار * نقطه چین … !! ♪♪