با تو چیکار کردم که غمگینی… !! ♪♪
دل منو زیر    پاهات نمیبینی
با تو چیکار کردم بگو
جز اینکه عاشقت    بودم فقط
نخواستم جز صداقت هیچی ازت… !! ♪♪
نخواستم    هیچی ازت
من میخوام خودم فقط    دورت بگردم… !! ♪♪
به جز تو تو رو هیچکی نمیخندم
بهم خرده    نگیر بدجور یه دندم
آره من میخوام خودم فقط دورت بگردم… !! ♪♪
به جز تو تو رو هیچکی    نمیخندم
بهم خرده نگیر بدجور یه دندم
همه ی دنیا برای عاشق یه کوه درده
ببین چی    میکشه دلی که دوریتو بهونه کرده… !! ♪♪
من این شهرو با تو میخوام
تموم دردام تو صدام داره میریزه
من میخوام خودم فقط    دورت بگردم… !! ♪♪
به جز تو تو رو هیچکی نمیخندم
بهم خرده نگیر بدجور یه دندم
ای عشقِ ماندِگار    چشم انتظارِ من شو… !! ♪♪
در گیرِ خاطراتم     دار و ندارِ من شو


پاینده باش و شیرین     تنها ستاره ی من… !! ♪♪
جانی نمانده دیگر     اندک بهارِ من شو


ای عشق     دل دوباره غبار هوس گرفت
از من گلایه کرد و تو را    دادرس گرفت… !! ♪♪
دل باز هم بهانه‌ی    رفتن گرفت و باز
تا بال و پر گشود سراغ از قفس گرفت
گفتم به هیچ‌کس    دل خود را نمی‌دهم… !! ♪♪
اما دلم برای    همان هیچ‌کس گرفت
افسردگی به خسته    دلی از زمانه نیست
افسرده آن    دلی‌ست که از هم‌نفس گرفت… !! ♪♪
لبخند و ریشخند کسی    در دلم نماند
هرکس هر آنچه    داد به آیینه پس گرفت… !! ♪♪