همسفرِ دوست داشتنی …  !! ♪♪
هم رفیقمی ♪   و هم عشقمی …  !! ♪♪
احساسِ قدرت دارم باهات…  !! ♪♪
حواست باشه به…  !! ♪♪
چفته دستامون ♪   به هم…  !! ♪♪
حاکم شرع نگاهت قلب من ♪   احضار کرد…  !! ♪♪
جمله ی" مجرم ♪   شدی "را بارها تکرار کرد…  !! ♪♪


تک درخت  ♪  لب ترک دارم به دشت عاطفه…  !! ♪♪
میوه ی ممنوعه لبهای تو ♪   پربار کرد…  !! ♪♪


من شهادت  ♪  نامه عشق تو امضاکرده ام…  !! ♪♪
راه تو باید تمام هستی ام ایثار کرد…  !! ♪♪


ناز چشمان قشنگ و  ♪  قامت موزون تو…  !! ♪♪
دل بریدن را عزیزم از تو هم دشوار کرد…  !! ♪♪


نیمه شب ♪   مهمان یادت بودم اما عشق من…  !! ♪♪
کودک دل گریه کرد و بوسه ات ♪   اصرار کرد…  !! ♪♪
.


با زلیخای ♪   لبت آتش کشیدی سینه ام…  !! ♪♪
مصراحساسم اسیر یوسف ♪   بازار کرد…  !! ♪♪


روی بوم ♪   قلب خود تصویری از تو آورم…  !! ♪♪
سالها باید نشست و باقلمها ♪   کار کرد…  !! ♪♪


کفر گفتم ♪   من انالحق گفتنم نام تو بود…  !! ♪♪
عاقبت عشقت عزیزم این سرم  ♪  بر دار کرد…  !! ♪♪


آدمی آواره ام ♪   از جنت الماوای تو…  !! ♪♪
گریه های شب خدا را دعوت ♪   استغفار کرد…  !! ♪♪


بی تو آرامش ♪   من هیچ شبی نیست که نیست…  !! ♪♪
رنگ لبخند تو در هیچ لبی نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪


مرغ طوفان زده ی ♪   موج سکوتم آری …  !! ♪♪
بی زبانی من از بی سببی نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪

پای در دامن ♪   اندوه کشم می گریم …  !! ♪♪
شکوه از عشق تو جز بی ادبی ♪   نیست که نیست…  !! ♪♪


برگ بی شاخه ♪   و خشکم که همه غم نوشم …  !! ♪♪
بی تو این ثانیه ها را طربی نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪


هرچه دارم ♪   همه را باخته ام می دانی …  !! ♪♪
کار دل بود که گویم "طلبی" نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪


تو به یغمای ♪   دل خسته من آمده ای …  !! ♪♪
کشته ها داری و از تو عجبی نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪


تشنه ی خنده ی  ♪  روزم که بخشکیده لبم …  !! ♪♪
تن احساس مرا تاب و تبی نیست ♪   که نیست…  !! ♪♪