تولدمه فردا شبه ♪    شب بمون پیشم فردا کمه…  !! ♪♪
عیبی نداره ♪    شعمارم فوت کن…  !! ♪♪
قول میدم دیگه ♪    نشناسمت…  !! ♪♪
قفل و چت رو عکساتم هی ♪    یادم میمونه حرفات همه…  !! ♪♪
آخرای شهریوره…  !! ♪♪
تو اون حس قشنگ تو صدامی…  !! ♪♪
دلیلِ لحظه ♪   لحظه گریه هامی…  !! ♪♪
تو میدونی دلم طاقت نداره ♪    یه سال و چند ماهه بی قراره…  !! ♪♪
چشمات منو هیچ جا ندید…  !! ♪♪
هی چه حس بدیه ♪    توام رفتی مثل بقیه…  !! ♪♪
پشت سرم همش حرف بزنی هی…  !! ♪♪
میخوای بری و دل بکنی ♪    بهم داری تو حس کمی…  !! ♪♪
بی معرفت تو عشق منی ♪    قول بده بهم دیگ هیچ جا نری…  !! ♪♪
دلتنگتم مثل قدیم ♪    هردوتامونم مثل همیم…  !! ♪♪
میخوام دوباره نصفه شبی…  !! ♪♪
نباشیم دیگه تو  ♪   حس بدی…  !! ♪♪
نباشیم دیگه تو حس بدی…  !! ♪♪


بد زندگی اینه یه روزی ♪    حرفام تویه سینم بمونه…  !! ♪♪
چیکار کردی با من دیوونه ♪    کاراتو خوب یادم میمونه…  !! ♪♪
یه کاری کردی آروم نگیرم ♪   هرشب باید تو خوابم بمیرم…  !! ♪♪
بکشی تو منو بازم همینم باید یه روزی واست بمیرم…  !! ♪♪
اشتباهایی ازت دیدم ♪    هی خدارو قسم میدم…  !! ♪♪
تقاص عشق و منم میدم ♪    بشکنش دوباره بازم دلموُ…  !! ♪♪
همه حرفامو باید بزنم ♪    دنیا یه طرف و توام یه طرف…  !! ♪♪
همه بردن و منم میبرم حرف و خوب بلدن ♪    همم میزنن…  !! ♪♪
چشمات منو هیچ جا ندید…  !! ♪♪
هی چه حس بدیه ♪    توام رفتی مثل بقیه…  !! ♪♪
پشت سرم همش حرف بزنی هی…  !! ♪♪
میخوای بری و دل بکنی ♪    بهم داری تو حس کمی…  !! ♪♪
بی معرفت تو عشق منی ♪    قول بده بهم دیگ هیچ جا نری…  !! ♪♪
خون بسی رفت از این دیده ♪    چه بی باک گذشت…  !! ♪♪
عمرها از پیِ هم ♪    خسته و غمناک گذشت…  !! ♪♪


هی صبوری بنمودیم ♪    دو صد حادثه را…  !! ♪♪
مرغِ آوازِ وطن، خسته از این خاک گذشت…  !! ♪♪


چشمِ خود باز نکردیم ♪    در این حادثه ها…  !! ♪♪
مرغکِ طبعِ غزل، باز بر افلاک ♪    گذشت…  !! ♪♪


حافظ و سعدی و جامی ♪    زِ پِیِ هم رفتند …  !! ♪♪
بعد از آن نوبتِ استادِ سخن. ♪    پاک گذشت…  !! ♪♪


کاشکی جان بفشانیم ♪    دو لب باز کند…  !! ♪♪
آن همایونِ  ♪   خجسته که طَرَبناک گذشت…  !! ♪♪


امشب آرام گرفته است ♪    زِ هر جا ومکان …  !! ♪♪
خسروِ شاهِ جهان ♪   سینه دوصد چاک گذشت…  !! ♪♪


معین زندی 18 مهر