ای که از رازِ درونِ دلِ من آگـــــاهــــــــے … !! ♪♪
کاش سر می زدی از لطف به قلبم،گاهے … !! ♪♪


آن چنان مستِ هوایت شده ام ،بی اغراق … !! ♪♪
می کنـــم با همه ی قـــافیه ها همـــــراهے … !! ♪♪


گاه لبخند به لب، گاه پُر از اشک و غمی … !! ♪♪
کاش میگفتی ازاین عشق چه ها میخواهے ؟


رویِ بامِ دل تو ، قصـــــــدِ اقامت دارم … !! ♪♪
بی هوا پر نزدم ، مثلِ کبـــــــوتر چاهـــے … !! ♪♪


آن قَدَر تنگــــــ دلم، صبـــــــر ندارم دیگر … !! ♪♪
می رسانم به تو خود را -شده از هر راهے-


منطق الشعــر دلم ، ترجمه ی وادیِ توست … !! ♪♪
عینِ عشق است همین حیرت و این گمراهے!