بوی بارون یه حسی داره ٠ که تورو یاد من میاره … !! ♪♪
زده بارونو خیسه شونم ٠ ولی دستاتو کم میاره … !! ♪♪

شعر : مجتبی دربیدی
من و چترم و خیسی بارون ٠ من و شهری که خاطره هامون … !! ♪♪
نمیذاره نفس تو هوامون ٠ میزنم بی هوا به خیابون … !! ♪♪

دانلود آهنگ مهدی مقدم همین حوالی
بازم امشب جای تو خالی ٠ زیر چتری که نمونده حالی … !! ♪♪
ولی حس میکنم که تو هستی ٠ همین نزدیک تو این حوالی … !! ♪♪

ملودی : سعید ساشا
بازم امشب جای تو خالی ٠ زیر چتری که نمونده حالی … !! ♪♪
ولی حس میکنم که تو هستی ٠ همین نزدیک تو این حوالی … !! ♪♪
دوباره روی غزل های من ٠ نگین شده ای … !! ♪♪
خدا چه کرده مگر باتو ٠ این چنین شده ای … !! ♪♪

فرشته ای تو و جایت در آسمان خداست … !! ♪♪
به حکم معجزه ٠ افسونگر زمین شده ای … !! ♪♪

درود ٠ کوره ی آتشفشان دائمی ام … !! ♪♪
هوای پاک نفس های ٠ واپسین شده ای … !! ♪♪

گدازه هات جدا نیست ٠ ، از غزل هایم … !! ♪♪
به شکل ٠ خاطره با خون من عجین شده ای … !! ♪♪

سلام میوه ی ممنوعه ی ٠ بهشت خدا … !! ♪♪
رسیده ام ٠ به تووقتی که دست چین شده ای … !! ♪♪

به نام عشق ٠ غزل می کنم تو را خاتون … !! ♪♪
که خط فاصله از کفر تا یقین ٠ شده ای … !! ♪♪

الهه هستی ودر شعر ٠ جات خالی نیست … !! ♪♪
همیشه ٠ توی غزل هام نقطه چین شده ای … !! ♪♪
نرم نرمک طبع شعرم شد روان ٠ شاعر شدم … !! ♪♪
نقش رویا می زدم بر لوح جان ٠ شاعر شدم … !! ♪♪

می کشیدم کوله باری ٠ پر ز غم را از فراق … !! ♪♪
در هجوم ٠ خاطراتی جاودان شاعر شدم … !! ♪♪

چون شکست ٠ آن بغض دیرین در میان واژه ها … !! ♪♪
من همه فریاد گشتم ٠ آن زمان شاعر شدم … !! ♪♪
می نشاندم شعر را ٠ همچون صدف در کنج دل … !! ♪♪
گنج مروارید گشتم در نهان شاعر ٠ شدم … !! ♪♪

روی کاغذ ٠ می خزد هربار با شوق این قلم … !! ♪♪
تا کنم آن آتش دل را عیان ٠ شاعر شدم … !! ♪♪
یاد معشوق ٠ حقیقی کردم و در نیمه شب … !! ♪♪
با نگاهی معنوی بر آسمان ٠ شاعر شدم … !! ♪♪