مست و غزل خوان زد ♪ حلقه به در ♪ نوروز … !! ♪♪
چهره گشاید ♪ بهار … !! ♪♪
روزِ من است ♪ امروز … !! ♪♪

ملودی : سهراب پورناظری
چشمه به جو آمد ♪ می به سبو آمد … !! ♪♪
از نفسِ حافظ ♪ فالِ نکو آمد … !! ♪♪
مژده ی عید آمد … !! ♪♪
بختِ سعید آمد … !! ♪♪
مشتِ زمین وا شد ♪ ؛ سبزه پدید آمد … !! ♪♪

سبزه ی یار آمد … !! ♪♪
عطرِ مسیحاییِ گیسوی نگار آمد … !! ♪♪
قفلِ غزل، وا شد … !! ♪♪

شعر : حافظ
هلهله در هلهله ♪ آواز پرستوی بهار آمد … !! ♪♪
گل به برین آمد … !! ♪♪
فصلِ شکوفایی رؤیای زمین آمد … !! ♪♪
کارِ دلِ عشاق ♪ سکه شد و به سرِ سفره ی هفت سین آمد … !! ♪♪
این خانه ♪ این تالار ♪ این ایوان فروشی نیست … !! ♪♪
این کوچه ♪ این بازار ♪ این میدان فروشی نیست … !! ♪♪

آب و هوای چار فصلش را نمی‌بخشیم … !! ♪♪
این آفتاب، این برف ♪ این باران فروشی نیست … !! ♪♪

این ملک مرغوب است ♪ خاکش حکم زر دارد … !! ♪♪
هرچند مانده در کف دزدان ♪ فروشی نیست … !! ♪♪

ما با مغول ♪ با صولت تاتارها گفتیم … !! ♪♪
این خاک اگر مغلوب ♪ اگر ویران فروشی نیست … !! ♪♪

ای تیز کرده چنگ بر تاراج این اورنگ … !! ♪♪
آزرم دار ♪ اینجا مده جولان ♪ فروشی نیست … !! ♪♪

جان جوانان را بها دادیم ♪ یک تاریخ … !! ♪♪
یک ذره‌اش ♪ از کیش تا گیلان فروشی نیست … !! ♪♪

بی‌سرزمینان ♪ این وطن مأوای شیران است … !! ♪♪
سامان خود گیرید ♪ این سامان فروشی نیست … !! ♪♪

بی‌گوهران ♪ سوی دیار خویش برگردید … !! ♪♪
ایران من، این گوهر رخشان فروشی نیست … !! ♪♪

این خاک رستم‌خیز ♪ را آسان مگیر ای شیخ … !! ♪♪
این ملک، با دستار یا دستان ♪ فروشی نیست … !! ♪♪

این چای زهرآلود ♪ را پیش از تو نوشیدند … !! ♪♪
باز این زمین با ترکمانستان فروشی نیست … !! ♪♪

ای از تبار و تیره‌ی تاتار ♪ شرمت باد … !! ♪♪
برچین بساط بذل را ♪ ایران فروشی نیست … !! ♪♪
خرداد شد و از گل و بلبل خبری نیست … !! ♪♪
از خوشه ی انگور بهاران ♪ اثری نیست … !! ♪♪

بر روی زمین ♪ خشک شده هیبت برگی … !! ♪♪
در باغ خزان دیده رد ♪ رهگذری نیست … !! ♪♪

ناخوانده به ♪ مهمانی دل آمده پاییز … !! ♪♪
لم داده و انگار به فکر ♪ سفری نیست … !! ♪♪

خاموش ♪ شده کوره ی داغ نفس عشق … !! ♪♪
در سینه ی احساس غزلها ♪ شرری نیست … !! ♪♪