یه سِری حرفا توو ٠ دلم مونده بود … !!

دوست ٠ داشتم بهت بگم … !!

تو بهترین ٠ رفیقِ دنیاییو … !!

دنیامیا … !!

دنیامیـا … !!

دنیام ٠ بیـــا … !!

حالا که قلبمو توو ٠ مشتت داریا … !!

به ته ٠ رسیده تنهاییا … !!

شعر : نیما معین

آخه دنیامیــا … !!
چقدر شدیداً خوبه حِسّامونو … !!

حال و هوای خوبِ ٠ همرامونو … !!

ادامه میدیم ٠ عاشقیــامونو … !!

با هم دیگه می سازیم ٠ فردامونو … !!

چقد شدیداً خوبه حِسّامونو … !!

حال و هوای ٠ خوبِ همرامـونـو … !!

ادامه میدیم عاشقیــامـونو … !!

با هم دیگه ٠ می سازیم فردامــونـــو … !!

رفیقِ لحظه هــامی … !!

دنیـــامی … !!

ملودی : علی رهبری (پازل بند)

دنیــامیا … !!

دنیــامیا … !!

بمـــون و روزامو بهتر کن ٠ بهتر کن… بیا … !!

دنیامیـــا … !!

دنیامیا … !!

آره ٠ دنیامیا … !!

آره! دنیامیا ٠ دنیامیــ ــــ ــا … !!

دنیامیا … !!

آره ٠ دنیامیا … !!

آره ٠ دنیامیا … !!
دانلود آهنگ پازل بند دنیامیا

دنیامیا … !!

آره! دنیامیا … !!

آره! دنیامیا … !!

آره! دنیامیــ ــــ ــا … !!

کی به کیه ٠ وقتی عشقم یکیه … !!

چشمات برام زندگیــه … !!

بگو! ٠ دنیات کیه … !!

یه جوری قلبامون زنجیــره به هم … !!

نفهمیدیم ٠ دیگه چی به چیه … !!
اصلاً کی به کیه … !!

چقدر شدیداً ٠ خوبه حِسّامونو … !!

حال و هوای خوبِ ٠ همرامـونـو … !!

ادامه میدیم ٠ عاشقیــامـونو … !!

با هم دیگه می سازیم فردامــونـــو … !!

تنظیم قطعه ، میکس و مستر : آرین بهاری (پازل بند)

چقدر شدیداً ٠ خوبه حِسّامونو … !!

حال و هوای خوبِ ٠ همرامـونـو … !!

ادامه میدیم ٠ عاشقیــامـونو … !!

با هم دیگه ٠ می سازیم فردامــونـــو … !!

دنیامیــا … !!

آره! دنیـامیا ٠ دنیامیــ ــــ ــا … !!

دنیــامیــا … !!

آره! دنیامیــا ٠ دنیامیــ ــــ ــا … !!

دنیــامیـا … !!

آره! دنیـامیـا ٠ دنیــامیــ ــــ ــا … !!

دنیـامیــا … !!

آره! دنیامیــا ٠ دنیـامیــ ــــ ــا … !!

زنگ زدم فقط اینو بهت بگم ٠ دنیامیا … !!
درد بسیاری ٠ و امّید به درمان داریم … !!
میل بهبودی اوضاع ٠ فراوان داریم … !!

بس دعا، شام وسحر ماوشما ٠ پیوسته … !!
برلبِ خویش ٠ به باریدن باران داریم … !!

گرچه ٠ بستان به زمستان ندهد گل ای دوست … !!
گل به گلخانه فراوان ٠ و به گلدان داریم … !!

غصّه ی بی سروسامانی بعضی ٠ کم نیست … !!
چاره ای کن ٠ تو مگو ما سرو سامان داریم … !!

گرچه مانندِ گلِ صبحِ چمن ٠ می خندیم … !!
سینه ٠ چندیست پراز آتش سوزان داریم … !!

میلِ دیدار و تمنّای ٠ وصالش بر دل … !!
روی خودرا همه ٠ دم جانب جانان داریم … !!

"دست کوتاه ز ٠ دامان گل و پا در گِل … !!
حالِ خارِ سرِ دیوارِ گلستان داریم"*