خیلیه من به یکی بگم    دلم بدجوری بهت وابستس …  !! ♪♪
بذار آب از سر من بگذره    دستام جلو چشمات بستس…
تو زرق و برق چشمِ تو عشقمو پیدا کردم    به سرم زده با تو دنیارو بگردم …  !! ♪♪
مث سونامی زدی به ساحلم! تو چیکار کردی با دلم؟!
هر جا که تو باشی تو    پیشتم و دور نمیمونه فاصلم …  !! ♪♪
مث سونامی زدی به ساحلم! تو چیکار کردی با دلم؟
بی خیال بذار برن همه    تهش تو میمونی واسه من…
اومدی غرقت شدم بین این همه آدم! میدونی چشای نازت باعثه که این شده حالم …  !! ♪♪


من بی تو گم میشم   ؛ وسط شهرو شلوغیش …  !! ♪♪
اصلا فکرشم نمیکردم    که سخت بشه دوریت…
مث تو آخه قلب کی انقد پره از احساسه    روی من حساسه…
عشق تو مگه میشه که تو قلبم    یه روزی عشق باشه نباشی و تنهاشه …  !! ♪♪
مث سونامی زدی به ساحلم! تو چیکار کردی با دلم …  !! ♪♪
هر جا که تو باشی تو    پیشتم و دور نمیمونه فاصلم…
مث سونامی زدی به ساحلم! تو چیکار کردی با دلم …  !! ♪♪
بی خیال بذار برن همه    تهش تو میمونی واسه من…


كاش مے شد    لحظه ها را پس گرفت …  !! ♪♪
عشق هاے بے صدا را پس گرفت
يا ورق زد كودكے    را باز هم …  !! ♪♪
روزهاے با صفا را پس گرفت
روی بودن يا نبودن    خط كشيد …  !! ♪♪
لطف بے حدّ خدا را پس گرفت
بار ديگر يك غزل را كوك كرد …  !! ♪♪
قصه هاے آشنا    را پس گرفت
انتهاے عشق را ول كرد و رفت …  !! ♪♪
ابتداے ماجرا را پس گرفت
پرسه زد در كوچه ے    ديروزها
باز آن حال و هوا    را پس گرفت …  !! ♪♪