حتی فکرشم ♪  بده سرد شی بام یه نمه …  !! ♪♪
یا که غریبه بشی بشی  ♪ توام مثل همه !!
دنیای بی تو  ♪ حتی تصورش محاله پر از علامت سواله …  !! ♪♪
تیر خلاص رو آرزومه آیندم ♪  با تو تصویر ناب !!

رویاهامه فکر ♪  تو هر جایی باهامه اگه بری کارم تمومه…  !! ♪♪
تو نبود تو دنیام غمه و نباشی ♪  بد میشم با همه !!

نمیشم قانع  ♪ با کمت تو فقط برا منی حق با منه …  !! ♪♪
معلوم نی بعدت چی سرم بیاد هر ♪  کاری از عاشق بر میاد !!
میمیرم نبینم ♪  چشماتو دوست دارم من خیلی زیاد…  !! ♪♪
دنیای بی تو حتی تصورش محاله ♪  پر از علامت سواله !!
تیر خلاص  ♪ رو آرزومه آیندم با تو تصویر ناب…  !! ♪♪

رویاهامه ♪  فکر تو هر جایی باهامهاگه بری کارم تمومه !!
گفتی تو برو چون دل  ♪ رسوا شده داری …  !! ♪♪
اندوخته ای ♪  از غم دریا شده داری !!

ساقی ♪  شده ای مجلس خوبان جهان را…  !! ♪♪
دستی به سر دلبر شیدا  ♪ شده داری !!

سرسخت ♪  و سرافراز تویی مثل دماوند…  !! ♪♪
دلباخته صد چون من تنها ♪  شده داری !!

شاعر ♪  شده ام وصف تو در شعر بگویم…  !! ♪♪
توبرگ گل از شاخ شکوفا ♪  شده داری !!

موسایم و  ♪ سینای منی دست در آور…  !! ♪♪
آتش به کف از طور تجلی ♪  شده داری !!

تنها که نه نرگس به خماری تو  ♪ جهانی …  !! ♪♪
بس زلف پر  ♪ از تاب و چلیپا شده داری !!

من دشت پر ♪  از گندم خوابیده و خیسم…  !! ♪♪
تو ماهی و چشمان فریبا  ♪ شده داری !!

بگذار بگویند ♪  دلش داد به مستی…  !! ♪♪
تو ثروتی از عشق تمنا  ♪ شده داری !!

چون رود  ♪ پر از پیچم و درتاب شبانه …  !! ♪♪
در زمزمه ام شور مسما ♪ شده داری !!

کنعان وجودت  ♪ به ترنجی نفروشند…  !! ♪♪
مستان سراسیمه زلیخا  ♪ شده داری !!

گیرم که نشستم ♪  سرپیمان تو عمری …  !! ♪♪
یک دفتری از عهد تو خنثی ♪  شده داری…  !! ♪♪

ای کاش کنم ♪  مست لبت را ز ترانه…  !! ♪♪
بامن صنما راز دل افشا شده ♪  داری !!