زندگی زندگیه ٠ با بد و خوبش … !!
زندگی کن ٠ خیلی مونده تا غروبش … !!
بیخیال این همه پایین ٠ و بالاش … !!
دانلود آهنگ گرشا رضایی زندگی
یه کمم فکر خودت ٠ فکر دلت باش … !!
با تو دنیام حالش خوبه ٠ دنیارو با تو میخوام … !!
بی تو اشکام دریا میشه ٠ باید باشی تو دنیام … !!
عشق می بارید ٠ ازسقفِ جهان،شاعر شدم … !!
واژه هایم می شکُفت ازلامکان ٠ شاعر شدم … !!
معــجزاتِ عالَمِ ٠ کشف وشهـــود و معرفت … !!
همزمان می شد برای من عیان ٠ شاعر شدم … !!
حسِ خوبی داشت آن ٠ روزی که همراهِ قلم … !!
واژه را درشکلِ خود،دادم نشان ٠ شاعر شدم … !!
دربهــــارِ ٠ واژه افشـانـے به لطفِ هر هجــــا … !!
غصه هامیریخت چون برگِ خزان ٠ شاعر شدم … !!
درمــــدارِ ٠ سبزِ گلبارانِ شعروعشــق وشور … !!
لطف می بارید برمن بی امان ٠ شاعر شدم … !!
حسِ ناب ٠ گم شدن در واژه های ناب و سبز … !!
مثلِ یک تصویری از رنگین کمان ٠ شاعر شدم … !!
تاک های ٠ منتظــر درباغِ جـــان ،افسونگرند … !!
مستِ جامِ واژه ام ٠ پس بیگمان شاعر شدم … !!
باز می پرسی چرا باشعـــرها ٠ همدم شدم؟ … !!
چون که درقلبم غمی دارم نهان ٠ شاعر شدم … !!