جلو چشممی آخه تو هر وقت ♪  میبینم هرجارور !
حالا که شدی زندگیم ♪  داری میکنی این کارارو !
بیا نذار دلتنگت شم ♪  بیا یه کم درکم کن  …  !! ♪♪
اگه یه بارم بد بودم ♪  بزار برو ترکم کم !
واسم سخته نبودنت غرور بر نمیداره  …  !! ♪♪
مرا از کوچه های شک به سوی باور آوردی !
و از گمنامی ♪  محضم به راهی ♪  دیگر آوردی  …  !! ♪♪

بنازم قدرت  ♪ عشقت نگارخوش مرام من !
ز تنهایی مفلوکم ♪  مرا یکسر درآوردی  …  !! ♪♪

دلم می خواست باتو هم قفس ♪  باشم پرم ریزد
ندانستم زبخت  ♪ بد تو هم دیگر پر آوردی  …  !! ♪♪

گنه کردم ♪  نفهمیدم تورا بسیار رنجاندم  !
ولی با لطف و احسانت به  ♪ رویم کمتر آوردی  …  !! ♪♪

به محراب نگاه تو سر سجده  ♪ فرود آرم !
خدای من ♪  شدی بانو!!!به دینم کافر آوردی  …  !! ♪♪

به تیر ابروان زخمم زدی ناسور  ♪ زخمی شد !
برای التیامم ♪  دست خود سیسنبر آوردی  …  !! ♪♪

تمام واژگانم شد قد و بالا و ♪  ابرویت  !
عجب زیبایی ♪  نازی به شعر و دفتر آوردی  …  !! ♪♪

اشاره کردی و زنده شدم از مرگ ♪  گمنامی  !
خدا خیرت دهد  ♪ چشمان عیسی پرور آوردی  …  !! ♪♪

سمن بر دلبری ♪  زیبا رخی مهتاب وش صورت !
برای تشنه لب هایم گلاب قمصر ♪  آوردی  …  !! ♪♪

حکومت می کند چشمت به ♪  اقلیم دلم جانم!!!
برای نظم و  ♪ سامانش تو تاج قیصر آوردی  …  !! ♪♪

به مردابی که از باران فقط نامی ♪  شنید امشب !
تو آب زندگی ♪  دادی گل نیلوفر آوردی  …  !! ♪♪

خیابان تا  ♪ خیابان صف کشیده مردم عامی ! !
تو وقتی دست خود بر  ♪ زلف های محشر آوردی  …  !! ♪♪