روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها… !! ♪♪
ذکر نورانی عاشق ها    تسبیحات حضرت زهرا… !! ♪♪
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه… !! ♪♪
صلی الله علیک یا    فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه… !! ♪♪
روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها
ذکر نورانی عاشق ها    تسبیحات حضرت زهرا… !! ♪♪
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راه علی    فاطمه ایستاده مثل یه کوه… !! ♪♪
میدونم که راز شهادته این اشکا
رنگ خدا میگیرم    من با تسبیحات‌حضرت زهرا… !! ♪♪
الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی
الحمدلله که از بچگیام مادر سایه روی سرمی
صلی الله علیک یا فاطمه    صلی الله علیک یا فاطمه… !! ♪♪
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
از غصه ها    چشم عاشقا شده دریا… !! ♪♪
روضه ی بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا
سبحان الله باغ بهشت    و دود سبحان الله از لحظه ی ورود… !! ♪♪
سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود
صلی الله علیک    یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه… !! ♪♪
صلی الله علیک یا فاطمه    صلی الله علیک یا فاطمه


در حسرت    اینم که کنارم بِنِشینی… !! ♪♪
با چشم خریدار مرا خوب ببینی
آنقدر به من خیره شوی    تا بپذیرم...… !! ♪♪
میلی به مَنَت هست و هوایی تر از اینی
یک سینه    عطش فوت کنی گوشه ی لبهام… !! ♪♪
هَی شوق بر انگیزی و هَی بوسه بچینی
آنقدر به هم عشق بورزیم که فردا...… !! ♪♪
کافر شده باشیم    نه ایمان و نه دینی!
اقرار کنم پیش تو خوشحال ترینم… !! ♪♪
اقرار کنی پیش من آرام ترینی
ای کاش بیایی و    دلِ سر به هوا را
زنجیر کنی باز به یک عشقِ زمینی… !! ♪♪