موسیقیِ موج هایت ریشه در عاشقی دارد…  !! ♪♪
دلنواز و ناب و دلچسب…  !! ♪♪
پشتِ هم تکرار کن…  !! ♪♪
تکرار کن ‌...…  !! ♪♪


آدم های ساده را دوست دارم،…  !! ♪♪
کسانیکه بدی ها را باور ندارند…  !! ♪♪
و به همه لبخند میزنند..…  !! ♪♪
می توان ساعتها آنها را…  !! ♪♪
مانند تابلوی زیبایی تماشا کرد!…  !! ♪♪
آنها بوی ناب آدمها