کی بهتر از تو که بهترینی * تو ماه زیبای روی زمینی … !!
تو قلب من باش که تا که بفهمی چه * دلبرانی به دل میشینی … !!
حتی بدی هات * بخشیدنی بود … !!
شرم تو * چشمات بوسیدنی بود … !!
همه حواست جامونده پیشم … !!
من به کم از تو راضی * نمیشم … !!
تو جای من * باش تا باورت شه … !!
دیوونه ی عشق تو * هستی یا من … !!
تو چشم من باش تا که ببینی … !!
که چشمای * تو چه کرده با من … !!
بدرقه کردم تنهاییامو * پسیشنمیده … !!
شاید دعامو * کجا منو این روی ماه تو … !!
کجا لبای بوسه های تو … !!
کی بهتر از تو که بهترینی * تو باغ زیبای روی زمینی … !!
تو قلب من باش * که تا که بفهمی چه دلبرانی به دل میشینی … !!
حتی بدی هات بخشیدنی بود … !!
شرم تو چشمات * بوسیدنی بود … !!
همه حواست جامونده پیشم … !!
من به کم * از تو راضی نمیشم … !!
تو پا میذاری تو * خونه ی من … !!
تو عاشق میشی رو شونه ی من … !!
این یه قراره بین منو تو … !!
کسی عاشق نیست * عین منو تو … !!
کی بهتر از تو که بهترینی * تو باغ زیبای روی زمینی … !!
تو قلب من باش که * تا که بفهمی چه دلبرانی به دل میشینی … !!
حتی بدی هات * بخشیدنی بود … !!
شرم تو چشمات بوسیدنی بود … !!
همه حواست * جامونده پیشم … !!
من به کم از تو راضی نمیشم … !!
هوا عجیب در اقلیمِ دل * زمستانی ست … !!
گلویِ گردنه یِ مه گرفته طوفانی ست … !!
زمان * زمان زیادی است چشمِ من محروم … !!
از انعکاسِ خودم * در شبِ چراغانی ست … !!
عذابِ درد مرا کشته است در سلّول … !!
کسی در انفرادیِ جسمم * همیشه زندانی ست … !!
هجومِ درد نفس را دوباره * کارد زده … !!
جهانِ سینه پر از قتل هایِ میدانی ست … !!
مسیرِ سبز مرا گول زد در اوّلِ راه … !!
ولی ببین که هم اکنون * فقط بیابانی ست … !!
همیشه ساختم وسوختم * ولی انگار … !!
که سرنوشت * من و عشق رو به ویرانی ست … !!
امید داشت دلِ بینوا خدا زنده است … !!
خبر رسیده خدا هم * خدایِ پایانی ست … !!
بساطِ عیش فراهم شده برایِ همه … !!
تعارفم نشده عشق * این چه مهمانی ست … !!