ساز دلم کوکه برات لک زده دل ♪  واسه صدات…  !! ♪♪
یکی باش واسه ♪  کسی که یکیه برات
به سینه سنگتو زدم به جونت ♪  میخورم قسم…  !! ♪♪
نمیذارم یه تارم از  ♪ موهات بشه کم…  !! ♪♪
عاشق نشدی  ♪ بدونی چیه عشق…  !! ♪♪
یه حال عجیب و غریبیه عشق
عاشق نشدی  ♪ وابسته بشی از عالمو آدما ♪  دست بکشی…  !! ♪♪
عاشق نشدی بدونی چیه عشق…  !! ♪♪
یه حال عجیب ♪  و غریبیه عشق
عاشق نشدی وابسته بشی از عالمو آدما دست بکشی…  !! ♪♪
ای عشق ای ♪  عشق…  !! ♪♪


دانلود آهنگ شاهین بنان عاشق نشدی…  !! ♪♪
امشب به سرم زد  ♪ دیوونه بشم هی…  !! ♪♪
گفتم که خبردار شن مردم شهر
با من بمون عشقم سایت نشه کم…  !! ♪♪
تا هرچی نفس هست باشیم پیش هم من عاشقتم…  !! ♪♪
عاشق نشدی ♪  بدونی چیه عشق
یه حال عجیب و غریبیه عشق…  !! ♪♪
عاشق نشدی  ♪ وابسته بشی از عالم و آدما دس بکشی…  !! ♪♪
عاشق نشدی بدونی چیه ♪  عشق…  !! ♪♪
یه حال عجیب  ♪ و غریبیه عشق
عاشق نشدی وابسته بشی از عالم ♪  و آدما دس بکشی…  !! ♪♪
ای عشق ای عشق…  !! ♪♪


دلم زیباترین حس را به ناهنگام می خواهد…  !! ♪♪
طلوع مهربانی را،در این ایام می خواهد…  !! ♪♪


من آن مستم کنار تو ♪ کنار نرگس و لاله…  !! ♪♪
صبوح عشق را جاری ♪ لبی بر جام می خواهد…  !! ♪♪


دلم تاریک‌تر ♪  از هر شب طوفانی و تاریک…  !! ♪♪
طلوع صبح را این دل  ♪ زمان شام می خواهد…  !! ♪♪


جهان تاریک و بی فریاد نشسته  ♪ در پس اندوه…  !! ♪♪
دلم یک ذره از شادی ♪  ز تو پیغام می خواهد…  !! ♪♪


چنان ساده ♪  سپردم من به دامت دانه دل را…  !! ♪♪
ولی افسوس این دل هم  ♪ ، دوباره دام می خواهد…  !! ♪♪


به چشمت  ♪ سجده می کردم دریغ از آن نگاه تو…  !! ♪♪
ز چشم مست تو انگار کمی بادام ♪  می خواهد…  !! ♪♪


تو ناهیدی تو خورشیدی ♪  تو‌مهتاب دلاویزی…  !! ♪♪
ولی دل باز هم از تو دلی  ♪ همگام می خواهد…  !! ♪♪


زنافرمانیت قلبم ♪  تپنده تر شد از طوفان…  !! ♪♪
بیا این قلب محزونم نگاهی  ♪ رام می خواهد…  !! ♪♪


غزل خام است ♪  و بی معنی ولیکن از سر تقصیر…  !! ♪♪
ز هجران تو این شاعر  ♪ دم خیام می خواهد…  !! ♪♪


ترانه سرا: صدیقه رحمانی و معصومه تاج
چو گیسوی تو را دیدم ♪  دل من دام می خواهد…  !! ♪♪
لب جام تو را دیدم ♪  لب من جام می خواهد…  !! ♪♪


نگاه من ز ♪  چشم تو ببین آبستن اشک است…  !! ♪♪
نگاه من ویاری شد ♪  ز تو بادام می خواهد…  !! ♪♪


کبوتر گشته ام در آسمانت ♪  ره نمی دانم…  !! ♪♪
بغل واکن عزیز  ♪ من که جانم بام می خواهد…  !! ♪♪


مرا صد انفجار  ♪ بغض نزدیک است از دردت…  !! ♪♪
مپندارید ای مردم دلم برجام ♪  می خواهد…  !! ♪♪


اگر ناکامی من کام تو عاشق نشدی باشد، به کامم باد…  !! ♪♪
که ناکامم اگر خواهی ♪  دلم آن کام می خواهد…  !! ♪♪


حرای عشق تو از من تجلیگاه بعثت ساخت…  !! ♪♪
دلم از آیه وصلت دمی الهام  ♪ می خواهد…  !! ♪♪


تو هستی از نژاد  ♪ عاشق نشدی سعد ناهید و ببین هردم…  !! ♪♪
مرا وارونه بختی ها از آن بهرام  ♪ می آید.…  !! ♪♪